AVG Veelgestelde Vragen.

Ve Interactive Benelux is onderdeel van de Ve groep. Ve neemt als organisatie die persoonsgegevens verwerkt, zijn verantwoordelijkheden onder de AVG serieus. We werken sinds begin 2017 aan de invoering van mechanismen, documenten, technische oplossingen en procedures die zijn ontworpen om te voldoen aan de AVG.

We contracteren de meeste van onze klanten direct, om op die basis onze diensten te leveren. We stellen onze diensten ook ter beschikking aan bepaalde gelieerde partnernetwerken die onze diensten aan hun respectievelijke klanten kunnen aanbieden - in deze FAQ omvat de term "klanten" ook klanten van onze gelieerde partners.

Dit document is ontworpen om onze klanten te helpen onze benadering van de AVG te begrijpen.

Wie is Ve en hoe en waarom gebruikt Ve persoonsgegevens?

Ve is een technologiebedrijf met haar hoofdkantoor in het Verenigd Koninkrijk en 18 kantoren wereldwijd, dat digitale reclame- en marketingtechnologieën levert aan meer dan 10.000 klanten.

Bij het leveren van onze diensten verzamelen we persoonsgegevens van eindgebruikers die de websites van onze klanten bezoeken. We doen dit door het gebruik van cookies en andere vergelijkbare technologieën. U kunt meer informatie vinden over de technologieën die we gebruiken door ons Cookiebeleid te bezoeken.

De doeleinden waarvoor we persoonsgegevens gebruiken, worden uitgelegd in ons Privacybeleid (zie deel I in het bijzonder, waarin eindgebruikers worden uitgelegd hoe hun gegevens worden gebruikt).

Samengevat verzamelen we een verscheidenheid aan persoonsgegevens over eindgebruikers, waaronder contactgegevens en 'gedragsgegevens' met cookies. We gebruiken deze persoonsgegevens om conclusies te trekken over de persoonlijke voorkeuren van eindgebruikers. We gebruiken deze gevolgtrekkingen om de algehele internet-ervaring van eindgebruikers te personaliseren, bijvoorbeeld door:

 • Het namens klanten aan eindgebruikers verzenden van gepersonaliseerde marketingcommunicatie, inclusief voor producten die eindgebruikers aan hun winkelmand toevoegen, maar die ze in eerste instantie niet kopen;
 • Gepersonaliseerde aanbiedingen aan eindgebruikers te tonen wanneer zij websites van klanten bezoeken of door op andere wijze de websites van klanten aan eindgebruikers aan te passen; en
 • Gepersonaliseerde advertenties weer te geven aan eindgebruikers wanneer zij websites van klanten of websites van derden bezoeken.

Wat is de AVG?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is het nieuwe EU-rechtskader voor het gebruik van persoonsgegevens in de hele EU. Het vervangt het bestaande EU-kader voor gegevensbescherming dat ouder is dan 20 jaar. Het is in werking getreden op 25 mei 2018. De AVG is bedoeld om consumenten meer controle te geven over hun persoonsgegevens en geldt in de hele EU. De Europese Unie heeft informatie over de AVG gepubliceerd op https://www.eugdpr.org.

Hoewel we u niet kunnen adviseren over uw eigen AVG of andere privacy verplichtingen, raden we u aan om advies te vragen en de richtsnoeren te raadplegen die beschikbaar zijn gesteld door de Autoriteit Persoonsgegevens of andere lokale regelgevende instanties.

Welke stappen heeft Ve ondernomen om ervoor te zorgen dat de AVG wordt nageleefd?

We hebben hard gewerkt om naleving van de AVG te waarborgen door belangrijke stappen te nemen, waaronder:

 • Aanvaarding van de verantwoordelijkheden van een verwerkingsverantwoordelijke (data controller), op basis van een analyse van de gegevens die we bewaren en verzamelen en van de wijze waarop, de doeleinden en middelen voor verwerking worden bepaald (zie verder);
 • Benoeming van een functionaris voor gegevensbescherming (Data Protection Officer) waarmee contact kan worden opgenomen. De contactgegevens staan onderaan deze pagina;
 • - Het updaten van onze juridische documentatie en beleidsregels, inclusief ons Privacybeleid en Cookiebeleid, om uit te leggen hoe we persoonsgegevens verzamelen en gebruiken. Ons bijgewerkte Privacybeleid is hier beschikbaar;
 • Updaten en verbeteren van beveiligingsmaatregelen en -processen, zoals hieronder uitgelegd; en
 • Uitrollen van een opleiding voor het personeel.

Is Ve een controller of processor voor AVG-doeleinden?

Ve biedt klanten verschillende oplossingen, waaronder:

 • Programmatic Advertising, waarmee klanten hun doelgroep bereiken en hun rendement op advertentie-uitgaven maximaliseren;
 • Digital Assistant, waarmee klanten online conversies kunnen vergroten door het verbeteren van onsite engagement; en
 • E-mailremarketing, waarmee klanten verloren omzet kunnen herstellen.

Om de oplossingen van Ve effectief te laten werken en de beste resultaten voor klanten te leveren, vertrouwt ze niet alleen op het gebruik van cookies en andere gegevens die zijn verzameld van websites van klanten, maar ook op a) de gevolgtrekkingen en andere inzichten die kunnen worden verkregen over gebruikers uit Ve's eigen data en b) de expertise en besluitvorming van de dataspecialisten van Ve.

In het algemeen zijn wij, als we onze oplossingen aan een klant aanbieden, vanuit een AVG-perspectief gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken met de klant (joint controllers). Het feit dat Ve een gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke is, zal niet (op zichzelf) voorkomen dat klanten beslissen welke eindgebruikersgegevens zij verzamelen of welke marketingactiviteiten zij kunnen ondernemen. De klant en Ve zullen samen de verantwoordelijkheid delen, in plaats van dat een van ons de volledige verantwoordelijkheid neemt, teneinde te bepalen hoe de oplossingen van Ve het best worden geleverd. Dit betekent dat we ervoor zullen zorgen dat we ons houden aan al onze gegevensbeschermingsplichten voor alle persoonsgegevens die we verkrijgen in het kader van ons werk met onze klanten.

We zijn, voor bepaalde andere doeleinden, een verwerkingsverantwoordelijke op zichzelf waar wij de doeleinden bepalen waarvoor we gegevens verwerken, zoals het gebruik van onze eigen data assets om de levering van onze oplossingen te ondersteunen en voor het creëren van nieuwe oplossingen waarvan onze klanten kunnen profiteren.

Wat is de juridische basis van Ve voor het verwerken van persoonsgegevens van eindgebruikers?

Ve verwerkt persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. De juridische basis waarop we voor elk van deze doeleinden vertrouwen, wordt uitgelegd in ons Privacybeleid. In de meeste gevallen (inclusief eventuele profilering) hebben we geconcludeerd dat het in ons "legitieme belang" is om de persoonsgegevens te verwerken. In het onderstaande gedeelte worden de verantwoordelijkheden van de klant beschreven die nodig zijn om ons in staat te stellen onze diensten te verlenen.

Wat moeten klanten doen in het kader van de AVG en e-Privacy Richtlijn om gebruik te maken van Ve-oplossingen?

We nemen onze verantwoordelijkheden voor wat privacy betreft serieus en willen met name ervoor zorgen dat ons gebruik van persoonsgegevens transparant en duidelijk is voor eindgebruikers en dat eindgebruikers de keuzes die ze hebben ook daadwerkelijk begrijpen. Om er zeker van te zijn dat we voldoen aan de AVG en dat onze activiteiten in overeenstemming zijn met e-privacyregels, vertrouwen we erop dat onze klanten zich houden aan hun eigen verantwoordelijkheden volgens de AVG en de Privacy- en Elektronische Communicatierichtlijn (e-Privacy Richtlijn).

Verantwoordelijkheden van klanten worden in meer detail uitgelegd in onze Framework Terms. In deze Framework Terms komen klanten overeen:

(a) Om alle toestemmingen voor marketing en andere toestemmingen te verkrijgen die op grond van de AVG en de e-Privacy Richtlijn zijn vereist om ons in staat te stellen onze diensten te verlenen, inclusief met betrekking tot cookies die wij gebruiken. Naar onze mening betekent dit dat klanten (o.a.) (i) gebruik maken van cookie-banners, pop-ups of soortgelijke en (ii) beoordelen of ze kunnen vertrouwen op soft-opt-in onder de e-Privacy Richtlijn of een actieve geïnformeerde toestemming nodig hebben zodat wij de marketingcommunicatie kunnen verzenden met betrekking tot producten en diensten die zij aanbieden;

(b) Om, met betrekking tot hun websites en applicaties waarmee wij persoonsgegevens verzamelen, te verzekeren dat zij een privacybeleid hebben dat aan de wetgeving voldoet en waarin Ve expliciet wordt genoemd als partij voor wie en door wie persoonsgegevens worden verzameld, inclusief een duidelijke link naar ons privacybeleid; en

(c) Met betrekking tot marketingcommunicaties die aan eindgebruikers worden aangeboden (inclusief Digital Assistant en Email Remarketing) om i) zichtbare tekst op te nemen in het marketingmateriaal dat de betrokkenheid van Ve duidelijk maakt, inclusief een link naar ons Privacybeleid en ii) een duidelijke en eenvoudige afmeldoptie op te nemen.

Hoe kunnen eindgebruikers zich afmelden voor het gebruik van hun persoonsgegevens door Ve?

Er zijn verschillende manieren waarop eindgebruikers kunnen voorkomen dat Ve hun persoonsgegevens ontvangt en/of gebruikt. Deze zijn uiteengezet in het gedeelte 'Hoe u zich kunt afmelden voor ons gebruik van uw persoonlijke informatie' in ons Privacybeleid en omvatten:

 • Het gebruik van schuifknoppen, ingebouwd in ons Privacybeleid;
 • Het verwijderen van cookies in browsers;
 • Gebruik van Safari's 'Beperk reclametracking'-functie; en
 • Gebruik van het opt-outmechanisme van IAB Europe op http://www.youronlinechoices.com/opt-out-interface.

Welke veiligheidsmaatregelen neemt Ve?

Ve neemt gegevensbeveiliging serieus en heeft een speciaal "Information Security Committee" om de beveiliging van verwerking en cyberbeveiliging te waarborgen op een manier die voldoet aan de vereisten van artikel 32 van de AVG (Beveiliging van verwerking).

Beschikt Ve over een functionaris voor gegevensbescherming?

Ja. Onze functionaris voor gegevensbescherming kan worden gecontacteerd via: White Collar Factory | Old Street Yard | Londen | Engeland | EC1Y 8AF | E-mail: privacy@ve.com.