Achter de wolken schijnt de zon!

Achter de wolken schijnt de zon!

In de komende weken ga ik u meenemen op een virtuele tour door het IT landschap anno 2014. Kenmerkend voor deze sector zijn de dynamische veranderingen die de afgelopen jaren plaatsgevonden. Nederland heeft altijd een vooraanstaande rol gespeeld binnen deze branche, gezien het feit dat kennis, ondernemerschap en economisch klimaat met elkaar gecombineerd konden worden. In deze blog ga ik mij richten op de sector webhosting en dan met name het subsegment cloud computing. Hoe is deze sector ontstaan, welke methoden worden er gebruikt en is cloud computing een blijvertje in de snelle en stormachtige wereld van de IT? Op deze vragen zal ik een passend antwoord geven.

Op internet zwerven er ingewikkelde termen en omschrijvingen rond over cloud, cloud computing en cloud architectuur. Cloud betekent simpelweg via het internet op aanvraag beschikbaar stellen van software, hardware en gegevens. Deze term is halverwege jaren negentig ontstaan en werd veelal in verband gebracht met Packet switching ( verzenden van gegevens in een LAN of ander netwerk, waarbij gegevens werden onderverdeeld in kleine onderdelen). Het verzenden van data werd niet meer via een vast regulier traject verzonden. Dit had als gevolg dat men ook niet meer hoefde te weten welke weg er gevolgd moest worden, om zo op de virtuele bestemming te komen. Vanaf dat moment stelde men het netwerk voor als een wolk (Er kon niet worden gezegd welke specifieke route er binnen de wolk werd gekozen).

Bedrijven zoals Sun Microsystems zagen een nieuw business model in deze vorm van hosting. Vanaf 2000 werd er vooral software aangeboden als dienst aan klanten. Het principe van Saas (Software as a Service ) is hierop gebaseerd. Wat SaaS redelijk uniek maakt, is dat klanten/afnemers geen softwarelicenties kochten, maar een maandelijks/jaarlijks bedrag betaalden voor de geleverde diensten. Een meer geoptimaliseerde versie hiervan is PaaS (Platform as a Service). Het gaat hier niet slechts om een toepassing die als dienst wordt aangeboden, maar om een eigen ontwikkelplatform. Naast deze twee diensten kent men ook nog een derde vorm genaamd IaaS (Infrastructure as a Service). Hierbij wordt de gehele infrastructuur uitbesteedt aan een dienstverlener.

Leon 2

Bij bovenstaande modellen wordt er vooral gekeken naar het soort specifieke diensten. Binnen de wereld van cloud kan er ook worden gekeken naar verschillende vormen van verschijning. Onderstaand geef ik hiervan drie voorbeelden:

  1. Publieke cloud: Klanten sluiten aan op een gecentraliseerde omgeving van een cloudprovider. Deze omgeving wordt in de regel gedeeld met andere klanten/gebruikers, maar gezien de vergaande technologieën ondervindt de gebruiker bijna geen last daarvan. Daarnaast is er de mogelijkheid om op elk gewenst moment de capaciteit aan te passen naar uw eigen wens. Voorbeelden hiervan zijn Amazon, Google & Salesforce.com
  2. Privé cloud: Er zijn natuurlijk veel klanten die niet gebruik willen maken van een gecentraliseerde omgeving, maar wel de voordelen van een cloudomgeving willen benutten. Hiervoor is de Privé cloud oplossing de meest geschikte. Hierbij wordt een volledig eigen afgezonderde cloudinfrastructuur ontworpen en deze wordt aan slechts één bedrijf gekoppeld. Vaak wordt hier ook wel gesproken over de opvolger van de dedicated server (een dedicated server is de server die men huurt inclusief plaatsing in een datacentrum, of een serverruimte van een provider).
  3. Hybride cloud: Dit is een vorm waarbij diverse infrastructuren aan elkaar worden gekoppeld. Een deel van de IT infrastructuur wordt gekoppeld in een privé cloud, de andere helft in de publieke cloud. Deze twee vormen sluiten prima op elkaar aan.

Leon 3

Ontwikkeling

2012 was het jaar van de cloud. Waar in 2011 nog de bezwaren tegen- en risico’s van de cloud op de voorgrond stonden, werd in 2012 het fenomeen van “ICT uit de muur” door alle leveranciers en afnemers omarmd. Met als gevolg een explosieve groei van meer dan 50%. Deze groei heeft zich duidelijk voortgezet in het jaar 2013. Hier spraken analisten zelfs over percentages van 75% groei en meer. De contradictie kan niet groter zijn dan met het jaar 2011, waar veel adviesbureaus hun klanten adviseerde om geen cloud te gaan gebruiken. Vrijwel alle IT leveranciers, die voorgaande jaren sceptisch waren over cloud beschikken nu zelf over een cloud, bouwen er één , of zijn reseller van een cloud-serviceprovider.
Een goed voorbeeld van de ontwikkeling omtrent cloud en het inspelen op deze specifieke behoefte is het verhaal van software gigant Microsoft. In de afgelopen jaren is dit bedrijf in straf tempo bezig geweest om zijn aanbod om te zetten in clouddiensten. Klanten die office 365 via de cloud inhuren, in plaats van het installeren van fysieke pakketten, hoeven zich geen zorgen meer te maken over een tekort, of juist een overkill aan licenties. Als er een nieuwe medewerker een pc met office nodig heeft, dan wordt de service eenvoudig bijgezet.
Wat maakt cloud nou interessant voor bedrijven om uiteindelijk over te stappen, of juist niet in zee te gaan met deze nieuwe vorm van hosting. Onderstaand geef ik enkele voor- en nadelen van cloud computing.

Voordelen

Flexibiliteit
Wanneer een bedrijf in omvang groeit, is het makkelijk om een clouddienst hierop aan te passen. Extra abonnementen zijn direct aan te vragen en te gebruiken. Dit in tegenstelling tot werken met het traditionele server- en licentiemodellen.

Plaats -en tijdonafhankelijk werken
Gebruikers kunnen werken, waar en wanneer zij maar willen. Je bent dus niet gebonden aan kantoortijden van het bedrijf, of openingstijden van bijvoorbeeld een winkel. Via verbinding met internet is het altijd mogelijk om toegang te krijgen tot jouw documenten.

Lagere kosten/investering
Bedrijfsmatig hoeft er nu niet meer geïnvesteerd worden in eigen servers met bijbehorende onderhoudscontracten, personeel en updates. In veel gevallen betaal je slechts voor werkelijk gebruik en niet voor ongebruikte capaciteit.

Online samenwerking
Afdelingen kunnen via clouddiensten samenwerken in documenten die in de cloud staan. Wanneer een bedrijf niet over een cloud beschikt, wordt er vooral heen en weer gemaild tussen medewerkers, dit kan omslachtig en tijdrovend zijn. Clouddiensten maken het mogelijk om met meerdere medewerkers tegelijk in 1 document te werken. Dit zorgt uiteindelijk voor meer efficiency in documentbeheer.

Milieuvriendelijk
Door gebruik te maken van clouddiensten gebruik je alleen de serverruimte die je nodig hebt. Dit zorgt voor een betere Co2 voetafdruk. Gebruik van clouddiensten zorgt voor minder energieverbruik dan eigen servers.

Nadelen

Juridisch aspect
Gezien het feit dat veel clouddiensten eigendom zijn van Amerikaanse bedrijven, vallen deze ook onder de wet en regelgeving van Amerika. Uiteraard verschilt deze met de wet -en regelgeving binnen Nederland en de Europese Unie.

Gebrek aan normering
Er zijn anno 2013 nog niet heel veel normeringen geformuleerd voor het gebruik van data in de cloud. Het migreren van diensten kan voor hoofdbrekens zorgen en resulteren in dataverlies.

Online connectie
Wanneer men gebruik maakt van clouddiensten, ben je meer afhankelijk van goede internetverbindingen. Dit zou een extra aandachtspunt kunnen zijn voor een bedrijf.

Veiligheid
Het opslaan van data ligt buiten de eigen organisatie. Dit zorgt vaak voor een discussie bij het management over wat wel en niet wordt opgeslagen in de cloud.

Faillissement
Je kunt zelf failliet gaan, of de cloudprovider houdt ermee op, of gaat ook failliet. Wat betekent dit voor de toegang tot de data wanneer er bijvoorbeeld geschillen optreden over betalingen of plotselinge afsluiting? Dit zijn allemaal aspecten die in overweging genomen

Toekomst van Cloud
Toen cloud zijn intrede deed eind jaren negentig, brak er behoorlijke paniek uit in de wereld van IT. Met name aanbieders van diensten zoals management hosting en colocatie waren vrij sceptisch over dit nieuwe fenomeen. Het verliezen van marktaandeel volgde in rap tempo achter elkaar en men vreesde het ergste. Ongeveer vijftien jaar later kunnen we concluderen dat cloud in al zijn verschijningsvormen een stabiele waarde is geworden in de wereld van IT. Enige tijd geleden heerste nog de vraag of cloud de traditionele IT zou vervangen. Deze stelling is vandaag de dag niet meer actueel. Er zal wel vervaging(technologieën om hybride oplossingen te bouwen en te beheren, waardoor de grenzen tussen oud en nieuw vervagen) gaan plaatsvinden tussen traditionele servicemodellen en nieuwe modellen zoals cloud computing, maar deze IT services vallen uiteindelijk allemaal onder de noemer managed services.

HubSpot, Data, Blog

CLIENT'S STORY

How Vodafone

increased click through rates by 94% with product feed emails

Download now
Vodafone

Posted by Niels Visser