Why-push-notifications-are-remarketing-trend-to-watch.png

Waarom pushmeldingen dé trend zijn in remarketing

Remarketing, de strategie waarin consumentgerichte merken proberen eerdere bezoekers terug te halen en alsnog te verleiden tot aankopen, is de laatste jaren een kernelement geworden in B2C-marketingstrategieën. Na de invoering van de AVG vroegen marketeers zich echter af of remarketing wel zo'n effectieve strategie zou blijven, vooral aangezien e-mail hiervoor het populairste kanaal was. Inmiddels zijn we een paar maanden verder en kunnen we de balans opmaken. Heeft e-mailremarketing de nieuwe wetgeving overleefd? En hoe kunnen we door toevoeging van andere kanalen nog betere resultaten behalen?

Het antwoord op de eerste vraag is simpel: ja. Remarketing als strategie is nog springlevend, en e-mailremarketing als kanaal ook. Sterker nog, de AVG heeft dan wel grote veranderingen teweeggebracht, maar de nieuwe verordening heeft ook nieuwe kansen en creatieve alternatieven opgeleverd, die merken in hun voordeel kunnen inzetten. Laten we eens kijken welke trends op het gebied van remarketing de rest van 2018 nog in petto heeft.

E-mailmarketing onder de AVG

Opt-in, spamfilters en lage responsniveaus; allemaal hebben ze de reputatie van e-mail geschaad. Bovendien hebben de meeste merken sinds de invoering van de AVG hun e-maildatabase flink zien krimpen – volgens eMarketer reageert 60% van de klanten niet op opt-inverzoeken. Maar hoeveel van die verloren abonnees waren voor hun vertrek daadwerkelijk actieve klanten? Waarschijnlijk heel weinig.

Goed, er zijn minder mensen overgebleven waar merken hun promotie-acties naartoe kunnen sturen, en de regels zijn zeker strenger geworden, maar dat betekent niet dat e-mail een doodlopende weg is. Integendeel: merken krijgen nu de unieke kans om alleen de meest waardevolle, trouwe en veelbelovende klanten aan zich te trekken. Sinds de invoering van de AVG op 25 mei zijn bij Ve, ondanks een afname in het aantal verzonden e-mails, de openingsratio's gestegen en de conversieratio's onveranderd gebleven, wat aangeeft dat het verzenden van een groot aantal e-mails niet noodzakelijkerwijs een betere conversieratio garandeert.

Maar remarketing gaat niet alleen over e-mail. Ook andere kanalen kunnen merken helpen de kloof te dichten en een even breed publiek te bereiken als voorheen. Pushmeldingen bijvoorbeeld.

Wat is push-remarketing?

Een pushmelding is een bericht dat naar een mobiel apparaat of desktopcomputer wordt verzonden. Gebruikers hoeven niet aan het browsen te zijn of überhaupt hun apparaat te gebruiken om deze meldingen te ontvangen. Een pushmelding kan voor verschillende doeleinden worden gebruikt, bijvoorbeeld om een dagaanbieding aan te kondigen of om klanten te herinneren aan relevante producten. Een specifiek soort pushmelding voor desktopcomputers wordt wel 'web-pushmelding' genoemd. Deze meldingen worden verzonden op basis van toestemming en voldoen dus aan de AVG. Aangezien gebruikers geen gevoelige gegevens zoals een e-mailadres hoeven op te geven, vormen ze een ideale manier om een breed publiek te bereiken. De bezoeker van een website wordt gevraagd toestemming te geven voor het ontvangen van meldingen, meestal met behulp van overtuigende tekst en creatives.

De grote kracht van web-pushmeldingen is dat de klant ze op zijn desktop ontvangt – ook als hij op dat moment niet op de betreffende site zit, en zelfs als hij niet eens een webbrowser open heeft. Terwijl bij e-mailremarketing de gebruiker actief naar zijn e-mailprogramma moet gaan om het bericht te openen, is een web-pushmelding meteen zichtbaar. Hierdoor wordt de klant continu aan het merk herinnerd, en niet alleen op het moment dat hij zelf proactief besluit zich ermee bezig te houden.

Een recent consumentenonderzoek van Ve toont aan dat sinds de invoering van de AVG 4 op de 5 mensen niet opnieuw aangeven e-mails te willen ontvangen. Ondertussen laten recente statistieken zien dat 33% van de consumenten in de leeftijdsgroep 18-34 in reactie op web-pushmeldingen altijd de optie 'opt in' kiest. Geen wonder dus dat dit kanaal de laatste maanden steeds populairder wordt, en dat wij het beschouwen als dé remarketingtrend om in de gaten te houden.

Cross-channel engagement

De klant van vandaag heeft via meer touchpoints dan ooit contact met merken. Omni-channelklanten besteden online gemiddeld 10% meer dan consumenten die via slechts één kanaal communiceren. Merken die hun conversietrechter via meerdere kanalen optimaliseren, kunnen hun rendement op conversies en hun omzet dan ook zichtbaar verhogen. Bovendien is elke klant uniek. Elk individu heeft zijn eigen voorkeuren in termen van hoe hij benaderd wil worden en welke berichten hij interessant vindt. Merken moeten daarop inspelen.

We hebben gezien dat e-mail over het geheel genomen nog altijd een effectief remarketingkanaal is. Maar merken die alléén e-mail gebruiken, hebben geen optimaal bereik en zullen niet al hun veelbelovende potentiële klanten opnieuw bereiken. Alleen als e-mail in combinatie met andere kanalen wordt gebruikt, kunnen merken maximale waarde uit hun remarketing halen.

Goed getimede, relevante en nauwkeurige web-pushmeldingen kunnen de effectiviteit van remarketing een enorme boost geven. Deze meldingen worden realtime geleverd en kunnen daardoor op precies het juiste moment de aandacht van de klant trekken. Maar niet alleen pushmeldingen zijn een trend om in de gaten te houden. Ook sms-alerts, een marketingkanaal dat onterecht als verouderd is bestempeld, kunnen een belangrijke rol spelen. Nu meer en meer klantervaringen volledig mobiel worden en ruim 13% van de conversies op dit moment zowel op een mobiel apparaat beginnen als eindigen, wordt het steeds belangrijker om deze consumenten op hun favoriete apparaat te bereiken. Sms-alerts voegen nog een element aan remarketing toe door consumenten onderweg te voorzien van korte, gerichte berichtjes.

Consistentie is cruciaal

Welke kanalen je merk ook gebruikt, het belangrijkste in elke remarketingstrategie is consistentie. Meerdere kanalen gebruiken heeft geen nut als je alleen losse, gefragmenteerde boodschappen aanbiedt. Om echt contact te maken met klanten die je website hebben bezocht en ze te stimuleren door te gaan met hun aankopen, moet je op al je remarketingkanalen een eenduidig, samenhangend verhaal vertellen.

Maar al te vaak worden verschillende kanalen los van elkaar gebruikt, ofwel door een gebrek aan communicatie tussen de verschillende teams die de kanalen beheren of vanwege een gebrek aan integratie tussen de technologieën achter elk kanaal. Merken moeten de gegevens van consumenten inzetten om de juiste en meest relevante boodschap naar elke klant te brengen, technologieën optimaliseren om de kanalen die deze boodschappen leveren met elkaar in verbinding te stellen, en een geschikte omgeving creëren waarin als team aan elke tactiek kan worden gewerkt.


Tot dusverre lijkt het erop dat e-mailremarketing de AVG-golf wel zal overleven en dat het concept van opt-in toegevoegde waarde kan bieden doordat merken nu effectieve e-mailcampagnes kunnen sturen naar echt geïnteresseerde klanten. Toch moeten merken niet onderschatten hoe belangrijk het is om ook andere kanalen en apparaten toe te voegen aan hun remarketingcampagnes. Web-pushmeldingen en sms-alerts zijn slechts twee voorbeelden van veelbelovende kanalen die merken kunnen gebruiken om klanten terug te halen, hun conversieratio's te verhogen en uiteindelijk hun online omzet te verhogen.

Meer weten over hoe je met web-pushmeldingen je remarketing een boost kunt geven?  Meld je aan, dan lees je altijd als eerste het laatste nieuws over onze nieuwste remarketingoplossing.

Remarketing

Oplossing

Web-pushmeldingen

Meld je aan, dan lees je altijd als eerste het laatste nieuws over onze nieuwste remarketingoplossing.

Neem contact op
Web-pushmeldingen

Posted by Emily Atkinson