Gratis aanmelden

Privacy Policy.

Laatst bijgewerkt: juni 2016

Ve (“Wij”) is vastbesloten uw privacy te beschermen en te respecteren. Dit
beleid (onze Website voorwaarden en alle andere documenten waarnaar in deze Privacy Policy wordt
verwezen), beschrijft een basis op grond waarvan elk persoonsgegeven dat wij van u verzamelen of
dat u ons verstrekt, door ons zal worden verwerkt. Lees het navolgende zorgvuldig door om onze visie
en manier van handelen met betrekking tot uw persoonsgegevens en hoe wij deze zullen behandelen
te begrijpen. Door www.ve.com te bezoeken, accepteert en geeft u toestemming tot de
werkwijze beschreven in deze voorwaarden. Op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens
zijn we verantwoordelijke.

Welke informatie verzamelen wij van u?

Wij verzamelen en verwerken mogelijk de volgende gegevens van u:Informatie die u ons verschaft. U kunt ons uw informatie verschaffen door de formulieren op onze website www.ve.com in te vullen of door met ons te corresponderen via de telefoon, email of anderszins, of door een winkelwagentje aan te maken. Dit is inclusief informatie die u verschaft wanneer u zich op onze website registreert, abonneert op onze diensten, een bestelling plaatst op onze website en wanneer u een probleem met onze website rapporteert. De informatie die u ons verschaft kan het volgende inhouden: uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer, financiële- en creditkaart informatie, en andere persoonlijke informatie die u met ons wilt delen. Informatie die wij verzamelen over u. Telkens wanneer onze website bezoekt, verzamelen wij automatisch de volgende informatie:

 • Techniche informatie, inclusief het Internet Protocol (IP)-adres dat gebruikt is om uw computer
  met het internet te verbinden, uw login-gegevens, type en versie van uw browser, tijdzone-instelling,
  plug-in browser typen en versies, besturingssysteem en platform;
 • Informatie over uw bezoek en verkeerspatronen, inclusief de volledige Uniform Resource
  Locators (URL) clickstream en referende domeinnaam van en naar onze website (inclusief datum en tijd); producten die u heeft bekeken of waarnaar u heeft gezocht; pagina responstijden,
  downloadfouten, lengte van bezoeken op verschillende pagina’s, pagina interactie informatie (zoals
  scrollen, klikken en muis-overs), en methoden die worden gebruikt om weg te surfen van de pagina
  en elk telefoonnummer dat wordt gebruikt om onze klantenservice te bellen.

Wij beschouwen niet als persoonsgegevens data die anoniem is of die wij hebben geanonimiseerd,
zodat het niet kan worden gebruikt om een persoon te identificeren. Net zoals elk ander internet
onderneming zullen wij onze logs met serveractiviteiten analyseren. Deze servers melden het aantal
keren dat verschillende creatives zijn uitgevoerd maar slaan verder geen andere data op. Geen van
deze opgeslagen data is te herleiden naar een te identificeren persoon. Wij verzamelen geen
persoonsgegevens over de Internetgebruiker ten behoeve van Internet-reclame.
Informatie die wij van andere bronnen ontvangen. Wij kunnen informatie over u ontvangen als u
één van de andere websites die wij aanbieden gebruikt of als u gebruik maakt van andere diensten
die wij beschikbaar stellen. In dat geval zullen wij u geïnformeerd hebben wanneer wij deze gegevens
verzamelen, dat deze intern gedeeld kunnen worden en gebundeld kunnen worden met data
verzameld op deze website. We werken ook nauw samen derden (inclusief, bijvoorbeeld, zakelijke
partners, onderaannemers voor technische, betaal- en leveringsdiensten, reclame-netwerken,
aanbieders van analytics, zoek-informatie-aanbieders, en krediet-check aanbieders) en kunnen
informatie over u van hen ontvangen.

Cookies

Onze website gebruikt cookies om u te onderscheiden van andere gebruikers op onze website. Dit
helpt ons om u te voorzien in een goede gepersonaliseerde ervaring terwijl u surft op onze website en
maakt het voor ons ook mogelijk om onze website te verbeteren. Zie voor gedetailleerde informatie
over de cookies die wij gebruiken en het doel waarvoor wij ze gebruiken onze Platform Privacy
Statement.

Hoe gebruiken wij uw gegevens?

Informatie die u ons geeft. Wij gebruiken deze informatie:

 • voor het uitvoeren van onze verplichtingen die voortvloeien uit contracten aangegaan tussen u
  en ons en om u te voorzien van informatie, producten en diensten die u van ons verlangt;
 • om contact met u op te nemen over de transactie of het onderzoek dat u deed, zelfs als u dat niet
  voltooid heeft. Wij bieden u hulp zodat u het onderzoek of de transactie kunt voltooien;
 • om u te voorzien van informatie over goederen of diensten die u volgens ons zouden kunnen
  interesseren, of om , of geselecteerde derden in staat te stellen u te voorzien van zulke informatie. Als u een bestaande klant bent, nemen wij alleen contact met u op via elektronische weg (e-mail of SMS) met informatie over goederen en diensten die vergelijkbaar zijn met een eerdere aankoop of
  onderhandelingen tot een aankoop van u. Als u een nieuwe klant bent, en in het geval dat wij
  toestaan dat geselecteerde derden uw gegevens kunnen gebruiken, zullen wij alleen contact met u
  opnemen langs elektronische weg als u daarmee heeft ingestemd. Als u niet wilt dat wij uw data op
  deze manier gebruiken, of dat u niet wilt dat wij uw gegevens aan derden doorgeven voor marketing
  doeleinden, vink dan het relevantje vakje aan op het formulier door middel waarvan wij uw gegevens
  verzamelen;
 • Om u te informeren over wijzigingen of verbeteringen aan onze website, diensten of producten;
 • Om ervoor te zorgen dat de inhoud van onze website op de meest efficiënte manier wordt
  gepresenteerd aan u en op uw apparaat.
  Informatie die wij verzamelen over u. Wij gebruiken deze informatie:
 • Om onze site te beheren en voor interne zaken, inclusief probleemoplossing, data analyse, testen,
  onderzoek, statistische- en onderzoeksdoeleinden;
 • Om onze site te verbeteren en om ervoor te zorgen dat de inhoud wordt gepresenteerd op de
  meest efficiënte manier voor u en voor uw apparaat, om het ontwerp, de lay-out van onze site en
  onze web analytische tools te verbeteren;
 • Zodat u kunt deelnemen aan interactieve functies van onze diensten, als u ervoor kiest dit te
  doen;
 • Als onderdeel van onze inspanningen om onze website veilig en beveiligd te houden;
 • Om de effectiviteit van de advertenties die wij aan u en anderen aanbieden, te meten en te
  begrijpen en om relevante advertenties aan u te leveren;
 • Om patronen in het netverkeer op onze website te controleren en om suggesties en
  aanbevelingen aan u en anderen te geven over goederen en diensten die u of anderen kunnen
  interesseren.

Informatie die wij uit andere bronnen ontvangen. Wij kunnen deze informatie combineren met
informatie die u ons geeft en informatie die wij verzamelen over u. Wij kunnen deze informatie en de
verzamelde informatie zoals hierboven omschreven gebruiken (afhankelijk van het type informatie wij
ontvangen).
Gegevens verzameld door VePlatform. Ve heeft een ‘suite’ van serviceaanbiedingen aangeboden via één enkel platform. VePlatform is in staat om nuttige gegevens beschikbaar op een website van een
klant vast te leggen, welke informatie namens de klant kan worden gebruikt om Ve’s ervaring van het
service aanbod te beheren en optimaliseren.
Ve kan, in geaggregeerde en/of geanonimiseerde vorm, alle gegevens die voortvloeien uit- of
gegenereerd zijn door middel van de voorziening van onze diensten en dienstenaanbod inclusief, voor
alle duidelijkheid, gedeeld met haar vertrouwde partners, gebruiken en exploiteren. Deze
samengevoegde en geanonimiseerde gegevens zijn geen persoonsgegevens.

Delen wij uw informatie?

Wij kunnen uw persoonlijk informatie delen met elk lid van onze groep, wat betekent onze
vestigingen, onze uiteindelijke holding en haar dochterondernemeningen, in de zin van artikel 2:24b
Burgerlijk Wetboek.
Wij verzamelen geen informatie over u van overheidsinstanties of particuliere organisaties. Wij
kunnen anonieme informatie of informatie die wij anoniem hebben gemaakt delen met onze klanten
of andere derden, voor analytics, website gebruik of voor andere retail doeleinden.
Wij kunnen uw persoonsgegevens delen als wij wettelijk verplicht zijn dit te doen of en aan een koper
in het geval wij een deel van ons bedrijf of activa kopen of verkopen. Als Veractive Benelux B.V.
en/of Ve Global UK Limited of een aanzienlijk deel van haar activa wordt overgenomen door een
derde partij, dan zullen persoonsgegevens van haar klanten behoren tot de overgedragen activa.
Wij hebben ook de verplichting tot het verstrekken van persoonsgegevens om te voldoen aan
wettelijke verplichtingen, om de gebruikersvoorwaarden of andere overeenkomsten op onze website af te dwingen, om de rechten, eigendom en veiligheid van Ve en/of , onze klanten en anderen te beschermen. De verplichting omvat mede de
openbaarmaking ten behoeve van fraudebescherming en credit risico reductie.
Wij kunnen uw gegevens delen met geselecteerde derden, waaronder:

 • Zakelijke partners, leveranciers en onderaannemers voor de uitvoering van een contract dat wij
  met hen of u aangaan.
 • Adverteerders en reclame netwerken die data nodig hebben om voor u en anderen advertenties
  te selecteren en presenteren. Wij geven geen informatie over identificeerbare individuen aan onze
  adverteerders, maar wij kunnen hen voorzien van statistische informatie over onze gebruikers
  (bijvoorbeeld, we kunnen hen informeren dat op een bepaalde dag 500 mannen onder de 30 jaar
  hebben geklikt op hun advertentie). Wij kunnen ook dergelijke statistische informatie gebruiken om
  adverteerders te helpen zoeken naar het soort publiek dat zij willen bereiken. Wij mogen gebruik
  maken van persoonsgegevens die wij van u hebben verzameld om ons in staat te stellen te voldoen
  aan de wensen van onze adverteerders door hun advertentie weer te geven aan die doelgroep.
 • Analytics en zoekmachine-aanbieders die ons assisteren bij de verbetering en optimalisatie van
  onze website.

Hoe bewaren wij uw gegevens?

Alle gegevens zijn opgeslagen in Microsoft Azure datacenters in Europa, VS, Singapore, China en
Rusland. Microsoft Azure opereert op de hoogste internationale niveau met betrekking tot veiligheid,
privacy, en de naleving daarvan. Microsoft Azure’s activiteiten staan onder toezicht van een hoog
gekwalificeerd team op het Ve’s hoofdkantoor. Het team houdt regelmatig toezicht op technische en
operationele prestaties in vergelijking tot de overeengekomen parameters.
De gegevens die wij van u verzamelen kunnen daarom worden overgebracht naar- en opgeslagen
worden in een land or regio buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Zij kan ook bewerkt
worden door personeel dat voor ons werkt of voor één van onze leveranciers. Deze personeelsleden
houden zich mogelijk bezig met, onder andere, de vervulling van uw bestelling, de verwerking van uw
betalingsgegevens en het verlenen van ondersteunende diensten. Door het delen van uw
persoonsgegevens gaat u akkoord met deze overdracht, opslag en verwerking. Wij zullen alle stappen
nemen die redelijkerwijs noodzakelijk zijn om te verzekeren dat uw gegevens veilig en in
overeenstemming met dit privacybeleid worden behandeld.
De overdracht van informatie via het internet is helaas niet volledig veilig. Ondanks dat wij ons best
zullen doen om uw persoonsgegevens te beschermen en de online veiligheid daarvan zeer serieus
nemen, kunnen wij de veiligheid van uw data doorgegeven aan onze website niet garanderen; elke
overdracht is op eigen risico. Zodra wij uw informatie ontvangen, gebruiken wij strikte procedures en
beveiligingsfuncties om te proberen om onbevoegde toegang te voorkomen.
Alle informatie die u ons verstrekt wordt opgeslagen op onze beveiligde servers. Wij gebruiken de
standaard encryptie-technologieën uit de industrie met inbegrip van Secure Sockets Layer (SSL)
software, om de veiligheid van uw persoonsgegevens te beschermen. Waar wij u een wachtwoord
hebben gegeven (of waar u een wachtwoord heeft gekozen) waarmee u toegang tot bepaalde delen
van onze website heeft, bent u verantwoordelijk om dit wachtwoord vertrouwelijk te houden. Wij
vragen u om dit wachtwoord met niemand te delen.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze
werden verzameld. Persoonsgegevens zullen niet langer bewaard worden dan 30 dagen.
Persoonsgegevens zullen niet langer dan 30 dagen bewaard worden. Alle gegevens die langer dan 30
dagen worden bewaard, zullen alleen worden bewaard als geanonimiseerde gegevens.
Tenzij de klant verzoekt om verwijdering, worden e-mails met betrekking tot de transactie waar Ve
heeft gezorgd voor de conversie voor een periode langer dan 30 dagen bewaard om een vergelijking
tussen de attributies in het systeem van Ve en de klant mogelijk te maken.

Uw rechten

We willen u up-to-date houden met informatie over onze producten en diensten en om u te
assisteren met uw vragen. Evenwel heeft u het recht ons te vragen om niet uw persoonsgegevens
voor marketingdoeleinden te verwerken. Normaliter zullen wij u informeren (voordat uw data wordt
verzameld) als wij voornemens zijn uw data voor deze doeleinden te gebruiken of als wij voornemens
zijn uw gegevens te delen met derden voor dergelijke doeleinden. U kunt gebruik maken van uw recht
om te voorkomen dat de gegevens worden verwerkt door bepaalde vakjes aan te vinken op de
formulieren die wij gebruiken om uw gegevens te verzamelen. U kunt ook op elk moment gebruik
maken van uw recht door contact met ons op te nemen via privacy@ve.com.

Links naar andere websites

Onze site kan, van tijd tot tijd, koppelingen bevatten van en naar websites van onze
partnernetwerken, adverteerders en andere gelieerde partijen. Als u een link naar één van deze
websites volgt, houdt er dan rekening mee dat deze websites eigen privacyvoorwaarden hanteren en
dat wij geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor deze voorwaarden aanvaarden.
Controleer die voorwaarden voordat u enige persoonsgegevens bij deze websites invoert.

Toegang tot uw informatie

De Wet Bescherming Persoonsgegevens (de wet) geeft u het recht op toegang tot informatie die over
u wordt verzameld. Uw recht van toegang kan worden uitgeoefend overeenkomst de wet. Elk verzoek
tot toegang kan onderworpen worden aan een vergoeding van EUR 5 als tegemoetkoming in onze
kosten voor het aan u verstrekken van details over informatie die wij over u hebben. Als u informatie
zou willen aanvragen, gelieve contact met ons op te nemen via onderstaande gegevens.

Wijzigingen in ons privacy beleid

Wij herzien regelmatig ons privacy beleid en toekomstige door ons aangebrachte wijzigingen worden
gepubliceerd op deze pagina. Controleer deze pagina regelmatig om te zien of er updates of
wijzigingen zijn in ons privacy beleid.

Contact

Heeft u vragen, opmerkingen of verzoeken met betrekking tot dit privacy beleid, neem dan contact op
met onze Data Protection Officer via: Ve Global UK Limited Data Protection Officer, Postjesweg 1, 1057 DT
Amsterdam, Tel: 020 820 4540, E-mail: privacy@ve.com.