Polityka Plików Cookie.

Wstęp

Niniejsza polityka plików cookie („Polityka Plików Cookie”) ma na celu wyjaśnienie, w jaki sposób używamy plików „cookie" i innych, podobnych technologii:

  1. które instalujemy w witrynach internetowych naszych Klientów („Witryny Klientów”); oraz
  2. na naszej stronie internetowej pod adresem: https://www.ve.com (“Nasza Witryna”).

Niniejsza Polityka Plików Cookie ma również za zadanie ułatwić Użytkownikom podejmowanie przemyślanych decyzji w przypadku korzystania z Witryn Klientów lub Naszej Witryny.

Prosimy dokładnie zapoznać się z niniejszą Polityką Plików Cookie. Niniejszą Politykę Plików Cookie należy interpretować łącznie z naszą Polityką Prywatności oraz naszymi Warunkami Korzystania z Witryny.

Co to są pliki cookie?

Pliki cookie i podobne technologie to bardzo małe pliki tekstowe lub fragmenty kodu, które często zawierają anonimowy i niepowtarzalny identyfikator. Kiedy użytkownik odwiedza witrynę lub używa aplikacji mobilnej, komputer komunikuje się z jego komputerem lub urządzeniem mobilnym i pyta o pozwolenie na zamieszczenie takiego pliku na komputerze użytkownika lub urządzeniu mobilnym i na dostęp do takich informacji. Informacje zebrane przez pliki cookie oraz podobne technologie mogą obejmować datę i godzinę odwiedzin oraz informacje na temat sposobu korzystania z danej witryny lub aplikacji mobilnej.

Pliki cookie własne witryny i osób trzecich

Plik cookie może należeć do witryny lub osób trzecich, czyli witryny zamieszczającej taki plik. Własne pliki cookie witryny instalują się w momencie, gdy użytkownik odwiedza witrynę lub domenę. Pliki osób trzecich instalowane są przez witrynę inną, niż witryna odwiedzana przez użytkownika. Pliki cookie osób trzecich często wykorzystywane są dla celów marketingu i reklamy w danej witrynie oraz na innych stronach internetowych

W niniejszej Polityce Plików Cookie, nasze pliki cookie, które są plikami własnymi witryny, określane są również jako pliki cookie "Ve". Dla celów niniejszej Polityki Plików Cookie pliki cookie Ve obejmują pliki cookie instalowane przez domenę a.volvelle.tech (własna platforma Ve typu demand side platform pod nazwą Volvelle) oraz veinteractive.com, inną domenę będącą również własnością Ve.

Więcej informacji na temat plików cookie i podobnych technologii można znaleźć tutaj All About Cookies (wszystko o plikach cookie).

Jak korzystamy z plików cookie

W trakcie świadczenia Usług na rzecz Klientów, gdy instalujemy pliki cookie Ve i podobne technologie w Witrynach Klientów, działamy jako osoba trzecia (z punktu wiszenia Klientów). Wykorzystujemy również pliki cookie i podobne technologie osób trzecich, nienależące do Ve, które instalowane są w Witrynach Klientów w celu gromadzenia informacji na temat osób kontaktujących się z Witrynami Klientów. Takie pliki cookie i podobne technologie wykorzystujemy w celu personalizacji Witryn Klientów dla odwiedzających. Wyjaśniono to bardziej szczegółowo w Części I naszej Polityki Prywatności.

Własne pliki cookie oraz podobne technologie (w tym identyfikatory urządzeń mobilnych, np. IDFA używany przez urządzenia Apple oraz Advertising ID używany przez urządzenia Android) zamieszczamy na Naszej Witrynie. Pliki cookie osób trzecich instalowane są również w Naszej Witrynie przez naszych partnerów, którzy mogą za pomocą takich plików zbierać i otrzymywać dane osobowe na temat użytkowników.

W dalszej części niniejszej Polityki Plików Cookie wszystkie technologie posiadające podobne lub takie same funkcje będziemy nazywać „plikami cookie”.

Jak długo przechowujemy informacje zebrane przez pliki cookie zainstalowane w Witrynach Klientów?

Dane osobowe zebrane przy pomocy plików cookie przechowujemy przez trzy lata od wygaśnięcia danego pliku cookie. Daty wygaśnięcia poszczególnych plików cookie przedstawiono w tabeli poniżej (zob. Jakich plików cookie używamy? – Witryny Klientów).

Prosimy również zapoznać się z punktem Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe zawartym w naszej Polityce Prywatności.

Jakiego rodzaju plików cookie używamy

W naszej Witrynie oraz Witrynach Klientów zamieszczamy następujące rodzaje plików cookie:

Niezbędne pliki cookie
Używamy plików cookie, które są niezbędne dla prowadzenia Naszej Witryny, na przykład w celu zapamiętania, którzy użytkownicy zalogowani są w Naszej Witrynie.

Funkcjonalne Pliki Cookie
Mają za zadanie rozpoznanie użytkowników powracających na nasze strony internetowe. Umożliwia to nam personalizację naszych treści dla takich użytkowników, powitanie ich po imieniu i zapamiętanie ich preferencji (na przykład, wybór języka czy regionu).

Sesyjne Pliki Cookie
Umożliwiają one Naszej Witrynie identyfikację sesji użytkownika, co z kolei pozwala na koordynowanie takich informacji z danymi pochodzącymi z serwera Naszej Witryny.

Analityczne pliki cookie
Używamy również analitycznych plików cookie. Pliki takie w połączeniu z innymi informacjami umożliwiają nam obliczanie łącznej liczby użytkowników Naszej Witryny oraz sprawdzenie, jakie funkcje Naszej Witryny są najbardziej popularne.

Informacje te wykorzystujemy w celu ulepszenia Naszej Witryny. Zazwyczaj nie przechowujemy żadnych informacji uzyskanych od użytkowników za pomocą plików cookie.

Portale społecznościowe
Pliki cookie pozwalają nam na personalizację interakcji użytkowników z portalami społecznościowymi, takimi jak Twitter, Facebook, Tumblr czy YouTube. Pliki takie rozpoznają użytkowników takich portali społecznościowych, kiedy przeglądają oni treści publikowane na portalach społecznościowych w Naszej Witrynie. Umożliwiają one również szybkie udostępnianie treści pomiędzy różnymi portalami społecznościowymi przy pomocy przycisków „udostępnij”.

Nasza Witryna zawiera również funkcje umożliwiające użytkownikom zapisanie się oraz utworzenie/utrzymanie konta w Naszej Witrynie i przechowywania ich treści za pośrednictwem konta na Facebook. Do tego potrzebne są pliki cookie.

Ponadto w Witrynach Klientów instalujemy następujące rodzaje plików cookie:

Reklamowe pliki cookie
Ve korzysta z takich plików cookie w celu dostarczania użytkownikom reklam kontekstowych i behawioralnych. Ve korzysta również z plików cookie dla celów retargetingu (ponownego kontaktu z potencjalnymi klientami).

Pliki cookie do targetowania
Pliki te zapisują historię odwiedzin użytkowników w Witrynach Klientów, poszczególnych stron oraz wykorzystanych linków. Informacje takie wykorzystujemy, aby pomóc naszym klientom w dopasowaniu ich Witryn oraz reklam w nich wyświetlanych w tych Witrynach (oraz na innych stronach i w innych aplikacjach odwiedzanych przez użytkowników) do zainteresowań użytkowników.

Należy pamiętać, że w tej części nie wyjaśniono, w jaki sposób Witryny Klientów wykorzystują pliki cookie. Jeżeli Użytkownik został przekierowany do Naszej Witryny z Witryny Klienta prosimy zapoznać się z niniejszą częścią oraz z polityką plików cookie Witryny Klienta.

W jaki sposób mogę odmówić zgody na zbieranie moich danych przez Ve przy pomocy plików cookie instalowanych w Witrynach Klientów?

Prosimy zapoznać się z punktem W jaki sposób odmówić pozwolenia na wykorzystywanie moich informacji w naszej Polityce Prywatności.

Jakiego rodzaju plików cookie używamy?

Witryny Klientów
W poniższej tabeli przedstawiono informacje na temat poszczególnych plików cookie, jakie instalujemy w Witrynach Klientów oraz celów ich stosowania.

Domena pliku cookie Nazwa pliku cookie Opis/cel pliku cookie Plik Ve lub plik osób trzecich Kiedy wygasa Niezbędny
veinteractive.com _ngid Ten plik cookie zawiera anonimowy identyfikator cyfrowy. Używany jest w celu połączenia anonimowych kodów produktów w bazie danych produktów z anonimowym użytkownikiem, w celu sugerowania mu produktów, jakie mogą go zainteresować. Nie zbiera on żadnych danych pozwalających na identyfikację. Ve rok po ostatnim kontakcie nie
veinteractive.com _ssid Ten plik cookie zawiera anonimowy identyfikator cyfrowy. Używany jest w celu identyfikacji oraz zbierania informacji na temat zachowań anonimowych użytkowników usług Ve. Nie zbiera on żadnych danych pozwalających na identyfikację. Ve rok po ostatnim kontakcie nie
veinteractive.com ID sesji w formacie uuid Naprawia przerwane sesje w trybie online. Nie zbiera on żadnych danych pozwalających na identyfikację. Ve po godzinie nie
veinteractive.com _trid Ten plik cookie zawiera anonimowy identyfikator cyfrowy. Służy do śledzenia działań po kliknięciu na plik cookie przez 30 dni Nie zbiera on żadnych danych pozwalających na identyfikację. Ve 30 dni nie
a.volvelle.tech ouuid Ten plik cookie zawiera anonimowy identyfikator cyfrowy. Ma za zadanie identyfikację użytkownika w naszym systemie. Nie zbiera on żadnych danych pozwalających na identyfikację. Ve rok po ostatnim kontakcie nie
a.volvelle.tech ouuid_last_update Ten plik cookie zawiera cyfrowy znacznik czasu. Używany jest do przechowywania informacji na temat ostatniej aktualizacji użytkownika w naszym systemie. Nie zbiera on żadnych danych pozwalających na identyfikację. Ve rok po ostatnim kontakcie nie
a.volvelle.tech cm(2|4) Te pliki cookie zawierają nazwę SSP oraz znacznik czasu ostatniej synchronizacji dla grup użytkowników 2 i 4 Ve 24 godz nie
a.volvelle.tech pvc Ten plik cookie zawiera bid context i ID piksela potencjalnej konwersji po wizycie Ve rok po ostatnim kontakcie nie
a.volvelle.tech pcc Ten plik cookie zawiera bid context i ID piksela potencjalnej konwersji po wizycie Ve rok po ostatnim kontakcie nie
.adsrvr.org TDID Ten plik cookie używany jest przez naszą zewnętrzną platformę handlową. Zawiera niepowtarzalną, losowo wygenerowaną wartość umożliwiającą platformie rozróżnianie przeglądarek i urządzeń. Przypisywany jest do informacji, na przykład segmenty i historię reklam wyświetlanych w przeglądarce lub na urządzeniu - udostępniane przez klientów lub osoby trzecie i przechowywane na platformie. Informacje takie wykorzystywane są przez klientów Ve w celu selekcji reklam wyświetlanych za pośrednictwem platformy oraz w celu pomiaru działania takich reklam oraz płatności z nich wynikających. Ponadto, w celu umożliwienia klientom Ve wykorzystania non-PII (informacji nieumożliwiających identyfikacji), zbieranych poza platformom lub nabywanym od osób trzecich, ten plik cookie czasami synchronizowany jest z plikami cookie klientów lub osób trzecich zawierających takie non-PII. Używany jest również dla celów rezygnacji przez użytkownika z reklam behawioralnych. Inne osoby trzecie – TheTrade desk 1 rok nie
.adsrvr.org TDCPM Ten plik cookie TDCPM używany jest przez naszą zewnętrzną platformę handlową. Zawiera dane określające, czy ID pliki cookie jest synchronizowane z naszymi partnerami. Synchronizacja ID umożliwia naszym partnerom wykorzystanie ich danych spoza naszej platformy handlowej na tej platformie. Inne osoby trzecie – TheTrade desk 1 rok nie
.adsrvr.org TTDOptOut Ten plik cookie używany jest dla celów rezygnacji przez użytkownika z reklam behawioralnych. Inne osoby trzecie – TheTrade desk 5 lat nie
adsby.bidtheatre.com _kuid Zawiera niepowtarzalny identyfikator użytkownika, który odblokowuje dane profilu użytkownika w BT serverside datastore. Inne osoby trzecie – Bidtheatre 1 rok nie
doubleclick.net _gads, DSID, FLC, AID, TAID, exchange_uid Najnowsze informacje na temat plików cookie Google prosimy wejść na stronę: https:// www.google.com/policies/technologies/types/ Inne osoby trzecie – DBM 2 lat nie
facebook.com fr Główny reklamowy plik cookie Facebook – używany do dostarczania, pomiaru i ulepszania reklam. Inne osoby trzecie – facebook 90 dni nie
facebook.com oo Używany do zapisywania rezygnacji z reklam Inne osoby trzecie – facebook 5 lat nie
facebook.com ddid Używany do otwierania lokalizacji w aplikacji reklamodawcy po zainstalowaniu. Inne osoby trzecie – facebook 28 dni nie
rfihub.com rud Ten plik cookie zawiera informacje na temat ID użytkownika Inne osoby trzecie – Rocketfuel 13 miesięcy nie
rfihub.com eud Ten plik cookie zawiera ID użytkowników partnera oraz informacje na temat ostatniej skutecznej synchronizacji z partnerami Inne osoby trzecie – Rocketfuel 13 miesięcy nie
rfihub.com ruds Jest to sesyjny plik cookie i zawiera informacje na temat ID Inne osoby trzecie – Rocketfuel 13 miesięcy nie
rfihub.com Euds Ten plik cookie jest sesyjnym plikiem cookie i zawiera ID użytkowników partnera oraz informacje na temat ostatniej skutecznej synchronizacji z partnerami Inne osoby trzecie – Rocketfuel 13 miesięcy nie

Nasza Witryna
W poniższej tabeli przedstawiono informacje na temat poszczególnych plików cookie, jakie instalujemy w Naszej Witrynie oraz celów ich stosowania.

Domena pliku cookie Nazwa pliku cookie Opis/cel pliku cookie Plik Ve lub plik osób trzecich Kiedy wygasa Niezbędny
Google.com Google Analytics _utma _utmb _utmc _utmz Te pliki cookie umożliwiają nam przechowywanie informacji, takich jak kiedy użytkownik odwiedził naszą Witrynę, czy była to pierwsza wizyta i jaką witrynę odwiedził przed wejściem do Naszej Witryny. Więcej informacji na temat Google Analytics można znaleźć: tutaj. Osoby trzecie Czas, przez jaki plik cookie Google Analytics pozostaje na komputerze użytkownika zależy od tego, do czego został on wykorzystany. Niektóre pliki cookie Google Analytics wygasają na koniec danej sesji przeglądarki, a inne pozostają przez dwa lata. Można usunąć pliki cookie Google Analytics oraz inne pliki cookie w dowolnym czasie czyszcząc cache. nie
Veinteractive.com ID sesji w formacie uuid Naprawia przerwane sesje w trybie online. Nie zbiera on żadnych danych pozwalających na identyfikację. Ve po godzinie nie
Veinteractive.com _trid Ten plik cookie zawiera anonimowy identyfikator cyfrowy. Służy do śledzenia działań po kliknięciu na plik cookie przez 30 dni Nie zbiera on żadnych danych pozwalających na identyfikację. Ve 30 dni nie
Google.com _ga Służy do rozróżniania użytkowników Osoby trzecie 2 lata nie
Google.com _gid Służy do rozróżniania użytkowników Osoby trzecie 24 godz nie
Google.com _gat Służy do ograniczania współczynnika żądań Osoby trzecie 1 minuta nie
Google.com _dc_gtm_UA-105156195-1 Służy do ograniczania współczynnika żądań Osoby trzecie 1 minuta nie
Google.com AMP_TOKEN Zawiera token, który można użyć do odtworzenia ID Klienta z AMP Client ID Inne możliwe wartości to opcja rezygnacji, inflight request lub błąd w odtwarzaniu ID Klienta z AMP Client ID Service Osoby trzecie 30 sekund nie
Google.com _gac_UA-105156195-1 Zawiera informacje dla użytkownika związane z kampanią. Jeżeli użytkownik połączył konta Google Analytics i AdWords, znaczniki konwersji AdWords odczytają ten plik cookie chyba, że użytkownik to zablokuje. Osoby trzecie 90 dni nie
.crazyegg.com _ceir, is_returning Śledzi, czy odwiedzający jest tutaj po raz pierwszy. Osoby trzecie 5 lata nie
.crazyegg.com _CEFT Przechowuje zmienne strony przypisane do odwiedzających dla testów wydajności A/B Osoby trzecie 1 rok nie
.crazyegg.com ceg.s Śledzi sesje odwiedzających Osoby trzecie 3 miesiące nie
.crazyegg.com ceg.u Śledzi odwiedzających witrynę Osoby trzecie 3 miesiące nie
.linkedin.com lidc Używany do routingu Osoby trzecie 1 dzień nie
.linkedin.com bcookie plik cookie ID przeglądarki Osoby trzecie 1 rok nie
www.linkedin.com bscookie plik cookie bezpiecznego ID przeglądarki Osoby trzecie 1 rok nie
www.linkedin.com L1c plik cookie ID przeglądarki Osoby trzecie Sesja nie
Ads.linkedin.com BizolD LinkedIn Ad Analytics Osoby trzecie 6 miesięcy nie
Ads.linkedin.com BizoData LinkedIn Ad Analytics Osoby trzecie 6 miesięcy nie
Ads.linkedin.com BizoUserMatchHistory LinkedIn Ad Analytics Osoby trzecie 6 miesięcy nie
Ads.linkedin.com BizoNetworkPartnerIndex LinkedIn Ad Analytics Osoby trzecie 6 miesięcy nie
.veinteractive.com __ssid ID sesji dla Digital Assistant Ve 1 rok nie
.veinteractive.com 8035ADEF-908C-44D0-B189-78D7994C9931 Śledzenie danych użytkownika dla Digital Assistant Ve Sesja nie
Hubspot.com __hstc analityka Hubspot Osoby trzecie 2 lata nie
Hubspot.com __hssrc analityka Hubspot Osoby trzecie Sesja nie
Hubspot.com __hssc analityka Hubspot Osoby trzecie 30 minut nie
Hubspot.com hsPagesViewedThisSessions Hubspot Analytics – strictly necessary Osoby trzecie Sesja Tak
Hubspot.com hubspotutk Hubspot Analytics – strictly necessary Osoby trzecie 10 lat Tak
Hubspot.com hubspot.hub.id Hubspot Authentication – strictly necessary Osoby trzecie 10 lat Tak
Hubspot.com hubspotauth Hubspot Authentication – strictly necessary Osoby trzecie 2 lata Tak
Hubspot.com hubspotauthcms Hubspot Authentication – strictly necessary Osoby trzecie 2 lata Tak
Hubspot.com hubspotauthremember Hubspot Authentication – Funkcjonalność Osoby trzecie 2 lata nie
Hubspot.com _hs_opt_out Rezygnacja ze śledzenia hubspot Osoby trzecie 2 lata nie
Academy.hubspot.com hubspotutktzo Przesunięcie strefy czasowej Osoby trzecie 2 lata nie
Hubspot.com __hluid Śledzenie użycia w aplikacji Osoby trzecie 1 rok nie
Hubspot.com mp_id_mixpanel Śledzenie użycia w aplikacji Osoby trzecie 1 rok nie
Hubspot.com apex__product Salesforce analityka Osoby trzecie 10 lat Tak
Hubspot.com messagesUtK Śledzi użytkowników korzystających z wiadomości Osoby trzecie 2 lata nie
Mixpanel.com mp_9fb05c171f99df4aa06284be31d626aa_mixpanel Śledzenie użytkowników Mixpanel Osoby trzecie 1 rok nie
Mixpanel.com mp_4944397c89a7746dea1443aa8f7e307c_mixpanel Śledzenie użytkowników Mixpanel Osoby trzecie 1 rok nie
Intercom.io intercom-id-aiha007o Messenger cookie to identify every end-user that visits the site. Osoby trzecie 20 lata nie
Intercom.io intercom-state Messenger cookie to save messenger info to refresh faster at the next load. Osoby trzecie Persistent nie
Segment.com ajs_anonymous_ Anonymous ID used for Segment calls. Osoby trzecie 1 rok nie
Segment.com ajs_group_id A group ID that can be specified by making a group call. Osoby trzecie 1 rok nie
Segment.com ajs_user_id A user ID that can be specified by making an identify call. Osoby trzecie 1 rok nie

Zgoda na użycie przez nas plików cookie w Naszej Witrynie

Korzystając z Naszej Witryny użytkownik potwierdza, że możemy przechowywać niezbędne pliki cookie na jego komputerze czy innym urządzeniu i uzyskiwać do nich dostęp. Niezbędne pliki cookie to pliki, które są niezbędne dla działania Naszej Witryny.

Ponadto, za zgodą użytkownika możemy również przechowywać inne pliki cookie na jego komputerze lub urządzeniu i uzyskiwać do nich dostęp. Takie pliki cookie nie są niezbędne dla działania Naszej Witryny, ale umożliwiają nam świadczenie lepszych usług lub zbieranie dodatkowych informacji na temat korzystania z Naszej Witryny przez Użytkowników. Użytkownik nie ma obowiązku udzielenia zgody na stosowanie przez nas takich plików cookie i bez jego zgody nie będziemy ich umieszczać.

Jeżeli użytkownik pragnie zablokować lub usunąć pliki cookie lub cofnąć zgodę na ich używanie przez nas, poniżej przedstawiono sposoby, jak można to zrobić.

Co się stanie, gdy użytkownik odrzuci, zablokuje lub usunie pliki cookie?

Pliki cookie są niezbędne dla celów korzystania z niektórych elementów Naszej Witryny. Jeżeli użytkownik odmówi zgody na użycie przez nas plików cookie lub zablokuje albo usunie takie pliki cookie, niektóre elementy Naszej Witryny mogą nie działać prawidłowo i użytkownik może nie mieć dostępu do całej Naszej Witryny.

Czy można blokować pliki cookie?

Użytkownik może zablokować działanie plików cookie zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub używając podany niżej link. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookie oraz ich blokowania lub usuwania w różnych przeglądarkach można znaleźć tutaj (Wszystko o plikach cookie).