Skapa konto gratis

2017 kommer att domineras av Mobil Videoannonsering

  • Home
  • 2017 kommer att domineras av Mobil Videoannonsering

I takt med att Internet blir en allt mer central del av vår vardag väljer allt fler företag digitala medier för att nå ut till sin publik. Som ett resultat av detta ökar företags utgifter för digital annonsering och det förväntas fortsätta öka under året som kommer.

Men vilket digitalt medium kommer att leda tillväxten 2017?

Mobil videoannonsering.

Varför kommer 2017 domineras av Mobil Videoannonsering? 

Det råder inte längre någon tvekan om att konsumenters internetvanor förändrats under de senaste 5 åren. Från att endast ha använt datorn är det nu en stor mängd konsumenter som vänder sig till mobilen för sitt surfande. Och med över 2.38 miljarder smartphoneanvändare världen över under 2017, är den potentiella siffran för internetsurfande via mobilen stor!

Tillväxten har till stor del berott på tekniska framsteg inom mobiltelefonin i kombination med minskade konsumentpriser, där världens billigaste smartphone lanserades i Juli 2016 med ett pris på lägre än £3.  Förbättrad nätverksanslutning anses också vara en drivande faktor där mobiloperatörer bidragit med sänkta priser och förbättrad täckning i områden som tidigare haft dålig uppkoppling. Dessa förbättringar väntas bara fler under 2017 och på så sätt rikta än mer strålkastarljus på mobilen som primär enhet för att surfa på Internet.

Och dit tittarna går, går även annonseringen. 2013 stod världens utgifter för mobil annonsering för 16% av den totala budgeten för digital annonsering. Under 2017 kommer denna siffra istället att vara 59,4%.

"Men varför Video?" undrar du. Varför kommer mobil videoannonsering slå igenom under 2017 i förmån för andra typer av mobil annonsering?

 

Det är omöjligt att ge något absolut svar, men vi kan lista några faktorer som definitivt är bidragande:

1. Videoproduktion blir lättillgängligt och lätthanterligt

I dag krävs det inte längre ett gäng experter för att få ihop en video. Teknikens framsteg har demokratiserat och förenklat videoproduktionen och gjort det möjligt för nästintill vem som helst att skapa en video, allt som krävs är en smartphone. Som ett resultat av detta har antalet uppladdade videos ökat i en drastisk takt där det under 2016 laddades upp i snitt 300 timmar video varje minut, vilket säkerligen kommer att öka under 2017.

Med så mycket tillgängligt videomaterial skapar det nya möjligheter för videoannonsering att slå igenom där annonser kan visas innan, under och efter videomaterialet. Och med ett växande utbud av videomaterial, kommer priserna att sjunka...

 

2. Ytan för Videoannonsering växer - och sänker priserna

Många annonsörer har tidigare avvaktat med att använda videoannonsering på grund av det relativt höga priset i jämförelse med vanlig displayannonsering. Detta har främst berott på brist på tillgänglig yta med en efterfrågan högre än utbudet.

Utrymmet för videoannonsering har dock sakta men säkert början växa - och vi förväntar oss att 2017 blir året där vi verkligen ser en förändring. En studie som genomförts på begäran av Teads under 2015 inkluderade 529 globala, beslutsfattande annonsörer visade på att 70% av de tillfrågade planerade att öka sin budget för videoannonsering inom de två kommande åren.

 

Med ökat utrymme kommer även priset för videoannonsering att sjunka vilket gör det möjligt för fler företag, i huvudsak mindre företag, att ta klivet in på marknaden för videoannonsering för att börja skörda framgång.

3. Videoannonsering har god potential att visa upp bra ROI

När det görs på rätt sätt kan den potentiella ROI för videoannonsering vara högre än någon annan annonsering. Youtube hävdade att online video under 2016 hade 50% högre ROI än tv-annonsering. En studie genomförd av DoubleClick visade även att videoannonser har en CTR (click-through-rate på 1,84% - vilket är högre än alla andra digitala annonseringsformat.

 

En sådan ROI kommer säkerligen locka fler annonsörer ge sig in i videoannonsering, främst via mobilen, under de kommande året.

Då mobilen växer sig allt starkare som primär källa användning av internet, och videoannonsers fortsätter växa är det naturligt att de båda kommer att gå hand i hand under 2017. Håll utkik!

Increasing Traffic, M-commerce, Ve Interactive, Improving Conversions, HubSpot, Data, Blog, Uncategorized

Posted by martinandersson

Comments

Search

Popular Posts