Skapa konto gratis

Framtiden för Programmatic-annonsering: 17 förutsägelser för 2017

 • Home
 • Framtiden för Programmatic-annonsering: 17 förutsägelser för 2017

 

Programmatic-annonsering. Flera olika datakällor arbetar för att presentera rätt annons, i rätt tid, till rätt person. Men med en teknik som utvecklas i snabb takt ställer vi oss frågan hur framtiden kommer att se ut? Vi har gått igenom olika siffror, frågat experter inom branschen och analyserat alla trender för att ge dig våra 17 prognoser inom programmatic 2017.

 1. Data-samarbeten är nästa steg

Inom e-handeln är det vanligt för företag att internalisera data i egen regi. Men vi förutspår att vi under 2017 kommer se att företag går mot data-samarbeten, där man delar användardata för         att inkludera flera enheter och UX-beteendeinsikter som exempel. Som Ve Interactive’s Chief Data Officer, Cyrille Vincey, hävdar,

“Många företag, särskilt de mindre, har inte tillräckligt med datapunkter för att kunna bygga en djupgående användarprofil. Det finns för mycket internalisering av data som hindrar oss som industri att riktigt veta och nå användare. Det går emot den nuvarande branschens trend, men det behöver bli fler data-samarbeten. Företag, annonsörer och i slutändan, användare, har mer att vinna än att förlora på att dela data.”

 1. Spenderingen på Programmatic kommer öka mycket i UK

eMarketer förutspår att den brittiska spenderingen inom Programmatic kommer att nå 2,46 miljarder pund under 2016, jämfört med 1,8 miljarder pund 2015 - en ökning på 37%. Med denna lysande statistik i åtanke så förväntar vi oss att se ett liknande tillväxtmönster under 2017 i Storbritannien. Nedan ser ni spenderingen på Programmatic i UK från 2013-2016.

the-future-of-programmatic-advertising-17-predictions-for-2017-econsultancy-display-ad-spend-image

 

 

 

 

 

 1. Gapet mellan Programmatic och manuella annonsköp kommer att vidgas

Med den monumentala tillväxten av programmatic och enorma framsteg inom annonsteknik, förväntar vi oss att varumärken som fortsätter med manuella köp kommer att halka efter de som använder sig av automatiska köp. Som Mark Abey, Content Director på Ashton Media, säger,

 

“Branschexperter förutspår att programmatic kommer drivas till 100% av annons-tradinghandeln år 2020”

 1. Programmatic TV kommer av ålder

Den manuella karaktären av traditionell TV-reklam är en av dess främsta brister. Från att begär annonstid till köp, till att visa annonsen och mäta dess framgång - de manuella processeran kan vara långsamma och omständiga. Programmatic TV lindrar effektivt dessa problem, där många företag också högljutt uttrycker sin “aptit för programmatic”. Men som Ve Interactive’s Copywriter Kate Rodgerson säger,

 

“Programmatic TV har förväntats blomma ut de senaste åren, men har hittills misslyckats göra detta. En av de främsta anledningarna till detta är bristen på annonsutrymmen. För närvarande består utrymmet främst av lokala kabelföretag istället för nationella prime time annonsplatser då det senare räds att annonsutrymmen kommer bli en handelsvara och sjunka i priser.”

Vi tror dock att programmatic TV kommer att få sitt genombrott under 2017, då tillgängligheten till annonsutrymmen ökar och stora varumärken (som Sky) fortsätter att sätta TV-annonsstandard med framgångsrika kampanjer.

 1. Header bidding kommer att bli mer tillgängligt

Header bidding är en av de mest tekniskt avancerade typer av programmatic annonsering. Det har växt sig särskilt populärt bland förlag, men processen står fortfarande inför en hel del utmaningar när det gäller användbarhet och tillgänglighet. Vi tror att 2017 blir året då header bidding besegrar dessa hinder då annonsörer och publicister tillika inser fördelarna med denna teknik.

Index Exchange’s President och CEO, Andrew Casale, går så långt att förutsäga att,

“Header bidding kommer att ha en ännu större inverkan på Video än Display.”

 1. Personalisering och targeting kommer att bli mer sofistikerat

Personalisering är ett ord som kanske kastas runt alltför frikostigt i branschen under se senaste åren. Men att personalisera dina programmatic-erbjudanden till enskilda användare är, utan tvekan, oerhört viktigt. Vi har sett några utmärkta exempel på personaliserade programmatic-kampanjer i år, men vi tror att det under 2017 kommer vara än mer djugående inriktningar och att personalisering inom programmatic kommer att öka.

Vi tror att en effektiv personalisering kommer att nås strategier som inkluderar geografisk lokalisering, och mer djupgående demografikapacitet som exempel. Och med 61% av konsumenter som ser mer positivt på varumärken som marknadsför med personliga budskap, så kan denna sofistikering inte komma mer passande.

 1. Varumärken kommer att “vinna” fler micro-tillfällen

Micro-tillfällen har varit en het trend inom e-handeln under de senaste åren och det finns inga tecken på att det är avtagande. Från Fiat’s mobila sökannonser på kategoritermer som “liten bil” och “stadsbil” till Dunkin’ Donuts’ realtidspromenad och tid för köväntan på för närliggande platser - varumärken i branscher riktar på micro-tillfällen. Och sättet att få dina micro-tillfällen att sticka ut? Programmatic naturligtvis, som Joshua Spanier, Head of Google Media Lab, säger,

“Programmatic -tillsammans med sök- är nyckeln till att vinna micro-tillfällen utan att offra skala.”

 1. Digitala störningar kommer att påverka annonsteknik

Uber har revolutionerat världen av transport, Just-Eat har stört livsmedelsindustrin, och vi förutspår att vi kommer se samma nivå av digitala störningar med kreativ användning av programmatic under 2017. Som Jon Buss skriver på Web Analytics World,

“Konkurrensen är verklig och kampen har bara börjat. Då annonsteknik fortsätter att expandera, tekniken går framåt, och spenderingen ökar kommer det att påverka alla aspekter av industrin. Nya utmanare går in i ringen varje dag medan befintliga tungviktare kämpar för att man ska känna av deras närvaro.”

 1. Annonsskapande kommer att komma ikapp annonsteknologins framsteg

Den teknologin som driver programmatic utvecklas i snabb takt, men kan samma sägas om annonsskapandet - det kreativa - i sig? Vi förutspår att 2017 blir det år då annonsskapandet når ikapp med leveransen av själva annonserna. Som Ve Interactive’s Creative Director, Adam Hindhaug, hävdar,

“Det är av vikt att Programmatic-annonser stödjer den anpassade leveransen av innehåll till konsumenten, vilket möjliggör väldigt relevanta meddelanden för att fånga mottagarens uppmärksamhet och öka kampanjens resultat.”

 1. Programmatic storytelling kommer att bli något

Storytelling har varit ett favoritord i marknadsföringen de senaste åren, vi tillägnade till och med ett blogginlägg för några av de bästa exemplen på storytelling inom e-handeln. Men programmatic som en annonsstrategi har satt något separat till de traditionella elementen som utgör varumärkes-storytelling. Ve Interactive’s PR and Outreach Manager, Graham McEnroe, förklarar dock att programmatic kan vara det som tar storytelling till nästa nivå.“Programmatic ger plattformen för att nå rätt målgrupp, men det är fortfarande innehållet som genljuder. Det är där programmatic storytelling verkligen kan ta fart. Den morderna kunden förväntar sig en resa, en upplevelse och framförallt en berättelse från reklamen de ser, och genom att utnyttja den närmast exakta precision av programmatic finns det nu större potential att leverera det."

 1. Traditionell reklam kommer att möta en renässans

Trender går i cykler och precis som modeindustrin går vissa typer av annonsering in och ut ur tiden. Även om vi främst förutspår att programmatisk annonsering kommer att växa sofistikerat och anammas av företag, förväntar vi oss även att vissa företag väljer att hålla fast vid traditionell annonsering så som print, radio och skyltar som en reaktion på den snabba utvecklingen inom modern reklamteknik.

 1. Programmatic Mobile kommer att få ett tydligare syfte

Ett flertal artiklar har fastslagit detta år som mobilens år under flera år nu. Men vi förutspår att 2017 blir året då Programmatic Mobile kommer att slå igenom. Enligt Econsultancy, stod smartphones för 71% av alla transaktioner för Mobile Programmatic i Europa under Q1, 2016 vilket innebär en ökning med 59% jämfört med Q4, 2015.

 1. Omni-channel Programmatic kommer att vara dominerande

Användare kräver en konsistent upplevelse över alla kanaler och enheter. I sin helhet måste användarupplevelsen vara sammankopplad så att den upplevs som Omni-channel. Ett stort antal företag använder programmatisk annonsering i syfte att skapa en Omni-channel upplevelse, men dessa två element måste föras samman för att uppnå maximal effekt. Tom Clark, Head of Digital at Ve Interactive säger,

"Programmatisk annonsering är det mest effektiva tillvägagångssättet för att nå personer med det bästa innehållet, vid rätt tillfälle. Men företag måste bli bättre på att integrera deras programmatiska annonsering- och Omni-channel strategier närmare under 2017 för att uppnå bättre resultat."

 1. Synligheten av annonser kommer att förbättras

Annonsers synlighet spelar en central i den programmatiska diskussionen, där många annonsörer med all rätt oroar sig för huruvida deras annonser faktiskt har setts av mänskliga ögon. Branschstandarden för synlighet beräknas löst till 50%, men vi förväntar oss att detta kommer att öka med tiden. I en idealisk värld, skulle synligheten av annonser vara 100% över hela branschen, men det kan dröja innan det uppnås.

 1. Frågor kring Ad-blocking kommer att stagnera och sedan sjunka

Det här är en relativt ambitiös förutsägelse från vår sida men vi förväntar oss inget annat. Ad-blocking har dominerat nyheterna under 2016 där många annonsörer och varumärken oroats över hur det påverkar deras annonser. Vi har tidigare redogjort för varför Ad-blocking inte är så hemskt som många tror och avslöjade även en apokalyps, men ett viktigt steg för att lägga den här diskussionen bakom oss är att tackla källan till problemet vilket är att skapa bättre annonser. Som Ve Interactives Director of Digital Strategy, Charlie Ashe, uttryckte det,

"Med Ad-blocking vet vi att användare aktivt sagt "gör det relevant eller säg ingenting alls." Vi måste fortsätta utbilda, konsultera och lära från och med varumärken för att driva utvecklingen av programmatisk annonsering framåt. Först då kommer Ad-blocking att avta."

 1. Sista-kontakt-tilldelning kommer att höra till det förflutna

Debatter, diskussion och oro över sista-kontakt-tilldelning har existerat lika länge som programmatisk annonsering själv. Men vi tror att den högst baktalade modellen för "sista-kontakt-tilldelning" slutligen kommer att dö ut under 2017. Som Ve Interactives Display Analytics Director, Sam Baker, säger

"Dagarna för "sista-kontakt-tilldelning" är räknade. Som annonsör är det oerhört viktigt att förstå hela användarresan, från första kontakten framt till köpet, och där tilldela varje kanal sin proportionella tilldelning baserat på dess totala inverkan på kampanjen. Sofistikerad algoritm-tilldelning håller på att föras in i detta nu och kommer att vara brett utbredd under de kommande åren"

 1. Programmatisk annonsering når en bred acceptans

En gång i tiden var det inte mer än en mystisk term i ett e-handelslexikon, men "programmatic" har nu blivit en etablerad branschfras som det pratas om över flera branscher. Den automatiserade strategin har verkligen mognat och vi förväntar oss att räckvidden och acceptansen för programmatisk handel växer dramatiskt under 2017. Som Ve Interactives Director of Marketing, Tom Rickey, säger,

"Programmatisk annonsering har aldrig tidigare varit så vital som den är nu. Med ekonomisk osäkerhet och ökad annonsblockering, måste varje tillfälle då du bemöter kunder vara optimalt, och programmatisk annonsering ger oss den möjligheten"

Vad tror du att 2017 kommer att innebära för Programmatisk annonsering?

display-annonsering-ebook

 

B2B, Increasing Traffic, Improving Conversions, HubSpot, Industry news, Blog

Posted by Ve Nordic

Comments

Search

Popular Posts