Integritetspolicy.

Bakgrund

Ve Interactive Nordic AB (”Ve”) är ett bolag med huvudkontor i Stockholm som tillhandahåller annonserings- och marknadsföringslösningar (“Tjänster”) till en mängd kunder som bedriver verksamhet online (“Kunder”).

Ve ingår direktavtal med de flesta Kunder för tillhandahållande av Tjänsterna.

För Ve är integritet en fråga som alltid ska hanteras seriöst och Ve är angeläget om att säkerställa en säker upplevelse online. Denna Integritetspolicy (“Integritetspolicy”) förklarar hur Ve använder och skyddar personuppgifter som Ve tar emot eller samlar in.

Ve samlar in personuppgifter om:

 • Slutanvändare som besöker kundhemsidor: när du besöker eller interagerar med Ve:s kunders hemsidor, mobila applikationer och tjänster (“Kundhemsidor”), så insamlar och behandlar Ve dina personuppgifter. Ve använder denna information för att förstå mer om dig och för att marknadsföra våra Kunders produkter och tjänster till dig. Se nedan angående möjligheten till att avsluta behandlingen av personuppgifter (“opt-out”). Du kan ha blivit omdirigerad hit på grund av att du besökt en Kundhemsida; och
 • Kunder och andra besökare på Vår Hemsida: Ve insamlar och behandlar personuppgifter om Kunders personal som använder våra Tjänster och andra som https://www.ve.com (“Vår Hemsida”).

Denna Integritetspolicy är uppdelad I tre delar:

 • Del I – Information till slutanvändare som använder Kundhemsidor: denna del är relevant för dig om du besöker någon av våra Kundhemsidor – detta är förmodligen anledningen till att du omdirigerats hit från en annan hemsida. Integritetspolicyn beskriver vilka personuppgifter Ve samlar in och hur Ve använder personuppgifterna I relation till ditt interagerande med Kundhemsidor.
 • Del II – Information till Kunder och andra besöker på Vår Hemsida: denna del är relevant för Kunder som använder Ve:s Tjänster och andra personer som interagerar med Vår Hemsida. Den beskriver vilka personuppgifter Ve samlar in om dig och hur Ve använder personuppgifterna.
 • Del III – Diverse: denna del innehåller ytterligare information om Ve:s behandling av personuppgifter och information om de rättigheter du har.

Denna Integritetspolicy:

 • Förklarar vilken typ av personuppgifter som behandlas av Ve och hur du kan begära att Ve raderar, uppdaterar och/eller överför eller tillhandahåller dig tillgång till personuppgifterna;
 • Är upprättad som ett stöd för att du ska kunna ta informerade beslut när du använder Kundhemsidor och/eller Vår Hemsida. Var vänlig och lägg en stund på att läsa den och även på att läsa Website Terms and Conditions of Use;
 • Tillämpas bara på personuppgifter som erhållits eller insamlats av Ve. Den är inte tillämplig på personuppgifter som insamlats under din kommunikation med Ve:s Kunder och/eller tredjeparter om inte de personuppgifterna delas med Ve under några av de omständigheter som omnämns i denna Integritetspolicy.

Hur genomförs avslutande av personuppgiftsbehandling (opt-out) ?

Om du har besökt en eller flera Kundhemsidor och önskar att Ve slutar behandla dina personuppgifter, inklusive när du vill avanmäla dig från att mottaga anpassad marknadsföring och annonser från Ve när du besöker tredjeparts hemsidor och plattformar, var vänlig och läs Hur du avslutar Ve:s behandling av dina personuppgifter.


Vilka är vi?

Ve Interactive Nordic AB är ett svenskt företag med organisationsnummer 556861-5230 registrerat på adress Tegnérgatan 2B, 113 58, Stockholm.

När Ve samlar in personlig information som ett resultat av ditt besök på våra Kunders hemsidor är Ve antingen ensam, eller personuppgiftsansvarig med delat ansvar (i enlighet med termerna definerade i EU General Data Protection Regulation), och är ansvariga för uppsamlingen och behandlingen av sådan personlig infromation i enlighet med rådande integritetslagar.

När Ve samlar in personuppgifter om Kunders personal och andra som interagerar med Vår Hemsida är Ve personuppgiftsansvarig och ansvarar för insamling och behandling av den personliga informationen i enlighet med gällande regler.


Hur kontaktar du Ve ?

Om du har några frågor eller önskar utöva dina rättigheter som anges i denna Integritetspolicy, var vänlig kontakta Ve Interactive Nordic AB, Tegnérgatan 2B, 113 58 STOCKHOLM, E-post: privacy@ve.com.


Del I - Information för slutanvändare som besöker Kundhemsidor

Vilka personuppgifter samlar Ve in och hur samlas personuppgifterna in ?

Ve samlar in följande kategorier av personuppgifter från dig:

 • E-postadresser och/eller telefonnummer, om du frivilligt lämnat informationen på en Kundhemsida (t.ex. för att köpa en produkt eller tjänst, bli en registrerad användare eller om du anmält dig för att få marknadsföring) ("Kontaktuppgifter”);
 • uppgifter om din surfaktivitet genom användning av cookies, web beacons och pixeltaggar och liknande teknik som används på Kundhemsidor eller via e-postmeddelanden som skickas av Ve på uppdrag av Kunder ("Beteendeuppgifter”), inklusive:
  • IP (internetprotokoll) adress; referenswebbadress (webbadress) där din session startade och detaljer om din enhet, inklusive typ (t.ex. mobil eller surfplatta), varumärke, modell, operativsystems namn och version, webbläsarens namn, version, språk och protokoll och andra unika nummer tilldelade en enhet (t.ex. IDFA på iPhone, Google adID på Android);
  • detaljer om sidorna på Kundhemsidor som besökts och aktiviteter på Kundhemsidor (t.ex. visade eller inköpta produkter, inklusive detaljer om inköp som gjorts och tid och varaktighet för besök på sidor på Kundens hemsida), sidans interaktionsinformation (till exempel rullning, klick , och mus-overs) och metoder som används för att bläddra bort från sidan;
  • När din IP-adress används, din ungefärliga geografiska placering (t ex postnummer); och
  • händelser som gäller annonser som visas för dig, till exempel antalet annonser som visas för dig och om du klickade på en annons, och
 • postadress, ålder och/eller födelsedatum, kön, civilstånd, antal barn, nationalitet och/eller land eller bostadsort, telefonnummer och förnamn, i varje enskilt fall om de lämnats till en Kundhemsida av dig (“Profildata”).

För mer information om den teknik som Ve använder för att samla beteendeuppgifter, se vår cookiepolicy.

Ve mottar också beteendeuppgifter från, och kan dela den med, tredjepartsparter (genom "cookie synching" eller liknande matchande teknik). Ve delar inte kontaktuppgifter eller profiluppgifter som berör dig med tredje parter utanför Ve-gruppen för kommersiella ändamål.

Ve kan få personlig information om dig (inklusive beteendeuppgifter och profildata) från andra företag inom Ve-gruppen för att Ve ska kunna tillhandahålla och förbättra våra tjänster. En lista över våra koncernföretag finns här.

Ve samlar inte in känslig information från dig (till exempel uppgifter om hälsa eller religiösa övertygelser). Även om det kan vara möjligt för oss att utgå från viss information, såsom din religiösa övertygelse, från vissa beteendeuppgifter som Ve kan samla, skapar eller använder Ve inte segment som bygger på användningen av känslig personlig information i samband med online-annonsering.


Hur använder Ve den information som samlas in?

Det primära ändamålet för vilket Ve samlar in personuppgifter från dig är a) att hjälpa Ve:s Kunder att marknadsföra och underlätta försäljningen av deras produkter och tjänster bättre och/eller mer effektivt och b) att ge en mer personlig online-upplevelse för dig. Ve uppnår detta genom att använda information som Ve samlat in (inklusive beteendeuppgifter) för att skapa slutsatser om dina personliga preferenser, intressen och beteenden.

Ve kombinerar information som den samlar in från dig på alla Kundhemsidor och använder den personliga informationen till förmån för var och en av sina Kunder. 

Ändamålen med Ve: behandling av dina personuppgifter är dessutom att:

Leverera relevant och intressebaserad annonsering.

Ve använder slutsatser om dina personliga preferenser, intressen och beteenden för att kunna erbjuda relevanta och personliga annonser för våra Kunders produkter och tjänster när du besöker tredjeparts hemsidor och plattformar. Det innebär att du får annonser för produkter och tjänster som har högre sannolikhet att vara av intresse.

Du kan lära dig mer om intressebaserad annonsering här:
https://www.networkadvertising.org/understanding-online-advertising/
http://www.aboutads.info/consumers
http://www.youronlinechoices.eu/

Vem delar Ve personuppgifter med för detta ändamål?

Ve delar beteendeuppgifter med plattformar (t.ex. vår egen efterfrågesida (annonseringsplattform) som heter Volvelle), företag inom Ve-gruppen och med annonsörer och tredjepartsparter i annonsnätverk som använder uppgifterna för att välja och tjäna relevanta annonser till dig. Ve avslöjar inte kontaktuppgifter eller profildata till annonsörer eller annonsnätverk utanför Ve-gruppen.

Ve delar också personuppgifter om dig (inklusive beteendeuppgifter och profildata) inom Ve-gruppen för att kunna tillhandahålla och förbättra Ve:s tjänster. En lista över våra koncernföretag finns här.

Se Lagring och delning av personuppgifter och överföringar utomlands i del III i denna Integritetspolicy för mer information om var dina personuppgifter lagras.

Vilken är Ve:s lagliga grund för behandlingen?

Det är vårt legitima intresse att använda dina personuppgifter för ovan beskrivna ändamål, eftersom det hjälper våra kunder att a) anpassa dina onlineupplevelser och/eller b) främja och underlätta försäljningen av relevanta produkter till dig.


Hjälpa Ve:s kunder att analysera effektiviteten i deras annonskampanjer och förbättra de tjänster Ve tillhandahåller till kunderna.

Ve använder informationen Ve samlar för att driva, hantera, underhålla och förbättra sina Tjänster och hjälpa sina Kunder att analysera effektiviteten i sina annonskampanjer.

Kunderna har tillgång till rapporter via Ve:s rapporteringsplattform som hjälper dem att analysera effektiviteten i deras annonskampanjer.

Vem delar Ve dina personuppgifter med för detta ändamål?

Ve ger Kunderna personuppgifter där personuppgifterna hänför sig till försäljning kopplad till annonser som tillhandahålls av Ve. Detta kan innefatta delning av e-postadresser och beställnings-ID-er med Kunder för bokföringsändamål.

Ve erbjuder även Kunder aggregerad information om dig och andra (till exempel kan Ve informera Kunder om att 500 män i åldern under 30 års ålder har klickat på sin annons på en viss dag).

Se Lagring och delning av personuppgifter och överföringar utomlands i del III i denna sekretesspolicy för mer information om var dina personuppgifter lagras.

Vilken är Ve:s lagliga grund för behandlingen?

Det är Ve:s legitima intresse att använda dina personuppgifter för det ovan beskrivna ändamålet, eftersom det hjälper Ve:s kunder att a) anpassa dina onlineupplevelser och/eller b) främja och underlätta försäljningen av relevanta produkter till dig.

Om din personliga information inte är anonym, är det i Ve:s legitima intresse att använda dina personuppgifter på ett sådant sätt att kvaliteten på de tjänster som Ve tillhandahåller till Kunderna förbättras.


E-post och SMS-marknadsföring och annan kommunikation skickad av Kunder som använder Ve:s Tjänster.

Där du tillhandahåller dina kontaktuppgifter på Kundhemsidor och därigenom ger Kunder tillåtelse att skicka marknadsföringskommunikation till dig, kan Ve använda personuppgifterna om dig som Ve har samlat in (från någon Kundhemsida) för att skapa personlig marknadsföring som därefter skickas av Ve på uppdrag av Kunder som har ett giltigt samtycke till att marknadsföra till dig. Denna marknadsföring kan skickas via e-post, textmeddelande och in-app push-meddelanden eller liknande metoder, och kommer alltid att skickas från Ve på uppdrag av Kunder.

Vem delar Ve dina personuppgifter med för detta ändamål?

Ve delar inte din personliga information med tredjeparter utanför Ve-gruppen för detta ändamål.

Se Lagring och delning av personuppgifter och överföringar utomlands i del III i denna Integritetspolicy för mer information om var dina personuppgifter lagras.

Vilken är Ve:s lagliga grund för behandlingen?

Det är i Ve:s legitima intresse att använda dina personuppgifter för det ovan beskrivna syftet, eftersom det hjälper Ve:s Kunder att a) anpassa dina onlineupplevelser och / eller b) främja och underlätta försäljningen av relevanta produkter till dig.

Marknadsföringskommunikation skickas av Ve på Kundens vägnar till dig via e-post eller textmeddelande där du har samtyckt till att få sådan kommunikation från den relevanta Klienten eller där vår Kund har laglig rätt att skicka meddelandet.


Ge dig en anpassad upplevelse när du besöker Kundhemsidor.

Ve använder personuppgifterna som Ve samlar för att ge dig en personlig och unik upplevelse när du besöker en Kundhemsida. Exempelvis kan Kunder med hjälp av Ve:s tjänster önska att visa personliga erbjudanden, meddelanden, innehåll och/eller produktrekommendationer på Kundhemsidor baserat på personuppgifterna om dig som Ve har samlat in (från vilken Kundhemsida som helst).

Vem delar Ve dina personuppgifter med för detta ändamål?

Ve delar inte dina personuppgifter med tredje parter utanför Ve-gruppen för detta ändamål.

Se Lagring och delning av personuppgifter och överföringar utomlands i del III i denna sekretesspolicy för mer information om var dina personuppgifter lagras.

Vilken är Ve:s lagliga grund för behandlingen?

Det är i Ve:s legitima intresse att använda dina personuppgifter för det ovan beskrivna syftet, eftersom det hjälper Ve:s Kunder att a) anpassa dina onlineupplevelser och/eller b) främja och underlätta försäljningen av relevanta produkter till dig.


Tillhandahålla Kunderna insikt och analys på marknaden.

Ve samlar och sammanställer personuppgifter som Ve samlar in om dig och andra och analyserar detta för att ge våra kunder marknadsundersökningsrapporter och annan information om branschtrender ("Rapporter”). Rapporterna innehåller emellertid endast aggregerad och anonymiserad information och innehåller inga personuppgifter som rör dig eller någon annan specifik eller identifierbar person.

Vem delar Ve dina personuppgifter med för detta ändamål?

Ve delar inte dina personuppgifter med tredje parter utanför Ve-gruppen för detta ändamål.

Se Lagring och delning av personuppgifter och överföringar utomlands i del III i denna sekretesspolicy för mer information om var din personliga information lagras.

Vilken är Ve:s lagliga grund för behandlingen?

Beträffande skapandet av Rapporterna är det i Ve:s berättigade intresse att använda dina personuppgifter för det ovan beskrivna ändamålet, eftersom det hjälper Ve:s kunder att a) personifiera dina onlineupplevelser och/eller b) främja och underlätta försäljningen av, relevanta produkter till dig.

När det gäller tillhandahållandet av rapporterna till Ve:s Kunder presenteras din personliga information i en aggregerad och anonymiserad form. Ve behöver inte någon rättslig grund för att använda den för detta ändamål, eftersom informationen inte längre utgör personuppgifter.


Företagsekonomi och legala krav. För mer information.

Ve använder dina personuppgifter för att uppfylla följande administrativa och legala krav:

 • Att uppfylla våra lagliga skyldigheter.
 • Att genomdriva våra lagliga rättigheter.
 • skydda tredje parts rättigheter, och
 • i samband med en affärstransaktion som fusion, förvärv av ett annat företag eller försäljning av hela eller en del av våra tillgångar.
Vem delar Ve dina personuppgifter med för dessa ändamål?

Ve kan dela med dig av dina personuppgifter med professionella rådgivare och/eller myndigheter.

Se Lagring och delning av personuppgifter och överföringar utomlands i del III i denna sekretesspolicy för mer information om var dina personuppgifter lagras.

Vilken är Ve:s lagliga grund för behandlingen?

När Ve använder dina personuppgifter i samband med en affärstransaktion, verkställer sina lagliga rättigheter eller skyddar tredje mans rättigheter, är det i Ve:s berättigade intresse att göra det.

För alla andra ändamål som beskrivs i det här avsnittet är det Ve:s rätt att använda din personliga information för att följa lagliga skyldigheter.


Om Ve vill använda dina personuppgifter för något nytt ändamål som inte är listat ovan, ska Ve, innan Ve använder personuppgifterna, utvärdera om det är i Ve:s berättigade intresse att använda personuppgifterna för detta ändamål. Om Ve avgör att det är i Ve:s berättigade intresse att göra det, så kommer Ve att uppdatera denna Integritetspolicy för att förklara det nya syftet. Vänligen kontrollera därför regelbundet denna Integritetspolicy för att se om det gjorts uppdateringar eller ändringar.


Del II - Information till Kunder och andra besökare på Vår Hemsida

Vilka personuppgifter samlar Ve in från Kunder (och andra som besöker Vår Hemsida) och hur samlar Ve in dem?

Ve kan samla in följande kategorier av personuppgifter från dig:

 • namn, adress, e-postadress, telefonnummer, betalnings- och kreditkortsuppgifter, lösenord och annan personlig information som frivilligt lämnas av dig när du prenumererar, registrerar, fyller i formulär eller köper produkter på Vår Hemsida, eller har kontakt med Ve via Vår Hemsida eller på annat sätt) ("Frivilliga Uppgifter”); och
 • uppgifter om din surfaktivitet genom användning av cookies, webbbeacons och pixeltaggar och liknande tekniker (“Tags”) som används på Vår Hemsida eller e-postmeddelanden som skickas av Ve till dig (“beteendeuppgifter”), inklusive:
  • IP (internetprotokoll) adress; referenswebbadress (webbadress) där din session startade och detaljer om din enhet, inklusive typ (t.ex. mobil eller surfplatta), varumärke, modell, operativsystemets namn och version, webbläsarens namn, version, språk och protokoll och andra unika nummer tilldelade en enhet (t.ex. IDFA på iPhone, Google adID på Android);
  • Detaljer om sidorna på Vår Hemsida som besökts och dina aktiviteter på Vår Hemsida (t.ex. produkter som visats eller köpt, inklusive uppgifter om inköp som gjorts och tid och varaktighet för besök på sidor på vår webbplats), sidans interaktionsinformation (till exempel rullning, klick , och mus-overs) och metoder som används för att bläddra bort från sidan;
  • När din IP-adress används, din ungefärliga geografiska placering (t.ex. ditt postnummer).

För mer information om den teknik som Ve använder för att samla beteendeuppgifter, se Ve:s cookiepolicy.


Hur använder Ve de personuppgifter samlas in från Kunder (och andra personer som besöker Vår Hemsida)?

Det primära ändamålet med insamlingen av personuppgifterna är att: (i) verifiera din identitet; (ii) hjälpa Ve att förbättra sina tjänster och utveckla och marknadsföra nya produkter och tjänster; (iii) genomföra önskemål från dig på Ve:s webbplatser; (iv) undersöka eller hantera förfrågningar eller tvister, (v) följa gällande lagar eller krav från en domstol eller tillsynsmyndighet vi) genomdriva Ve:s avtal med kunder och leverantörer (vii) skydda rättigheter, egendom eller säkerhet hos Ve eller tredje part, inklusive Ve:s kunder och dem som besöker Vår Hemsida (viii) tillhandahålla stöd för tillhandahållandet av Ve:s tjänster; och (ix) användning som annars är tillåten enligt lag.

I synnerhet kan Ve använda dina personuppgifter för följande ändamål:

Om du är kund: Fullgöra tjänster till dig.

Ve samlar in och lagrar Frivilliga Uppgifter som lämnats till Ve på uppdrag av Kunder vid din användning av Vår Hemsida och/eller under tillhandahållandet av Ve:s Tjänster. Ändamålen med behandling av Frivilliga Data som lämnats till Ve från Kunder är:

Inköp av tjänster: Ve använder Frivilliga Uppgifter (och i synnerhet betalnings- och kreditkortsuppgifter) så att Ve kan leverera tjänster som Kunder har beställt via Vår Hemsida och att bearbeta eventuella återbetalningar. Eventuella avtalsvillkor som är relevanta för leveransen av de särskilda Tjänsterna gäller också.

Konto registrering och inloggning: Om du registrerar dig för ett VePlatform-konto kan Ve använda Frivilliga Data för att behandla din registrering. När du är registrerad behandlar Ve din e-postadress och ditt lösenord för att identifiera dig när du loggar in på VePlatform via Vår Hemsida. Ve använder Frivillig Data för att administrera ditt VePlatform-konto.

Vem delar Ve dina personuppgifter med för detta ändamål?

Ve delar din personliga information med följande kategorier av tredje parter:

 • Kreditkortsföretag och andra betalningsleverantörer som hjälper Ve att verifiera kortbetalningar och bearbeta återbetalningar. och
 • Webbhotell, optimerings- och hanteringsföretag som hjälper Ve med hosting, drift, optimering och underhåll av Vår Hemsida, administration av Ve Platform-konton och tillhandahållande av tillgång till säkra områden och funktionalitet på Vår Hemsida.

Se Lagring och delning av personuppgifter och överföringar utomlands i del III i denna sekretesspolicy för mer information om var dina personuppgifter lagras.


Insikt och analys.

Ve analyserar Frivillig Data och Beteendeuppgifter för att bättre förstå sina kunder och andra användare av Vår Hemsida.

Där du har gett sitt samtycke (där så krävs) använder Ve taggar för att samla Beteendeuppgifter.

De taggar som Ve använder tillåter Ve att spåra mottagandet av ett e-postmeddelande till dig, räkna användare som har besökt en webbsida eller öppnat ett e-postmeddelande och samlar in andra typer av aggregerad information. När användarna klickar på ett e-postmeddelande som innehåller en tagg, kan vissa Frivilliga Data därefter hänvisas till det ursprungliga e-postmeddelandet och/eller den relevanta taggen.

I vissa av Ve:s e-postmeddelanden använder Ve en "klickadress" kopplad till vissa webbplatser som administreras av Ve eller på Ve:s vägnar. Ve kan spåra klickinformation för att hjälpa till att bestämma intresse för specifika ämnen och mäta effektiviteten av dessa meddelanden.

Se Ve:s Cookie Policy för mer information.

Denna information används för att skapa insikter om dina surfvanor på Vår Hemsida. Genom att använda denna information kan Ve mäta effektiviteten av sitt innehåll och hur kunder och andra människor använder Vår Hemsida och/eller Ve:s tjänster. Detta gör det möjligt för Ve att lära sig vilka sidor på Vår Hemsida som är mest attraktiva för dem som besöker Vår Hemsida, vilka delar av Vår Hemsida som är mest intressanta och vilka funktioner och funktioner som besökare på Vår Hemsida föredrar.

Ve använder också den här informationen som hjälp för val av framtida produkt- och servicelinjer och webbdesign och för att komma ihåg dina preferenser.

Ve kan också använda denna information för marknadsföringsändamål (se avsnittet “E-postmarknadsföring” nedan för mer information).

Vem delar Ve dina personuppgifter med för dessa ändamål?

Ve delar din personliga information med tredjeparts tjänsteleverantörer för att hjälpa Ve med insiktanalys. Dessa leverantörer beskrivs i Ve:s Cookie Policy.

Se Lagring och delning av personuppgifter och överföringar utomlands i del III i denna sekretesspolicy för mer information om var din personliga information lagras.

Vilken är Ve:s lagliga grund för behandlingen?

Om din personliga information är anonymiserad behöver Ve ingen en rättslig grund för att använda den, eftersom informationen inte längre utgör personuppgifter. Ve:s insamling och behandling av anonymiserad personlig information kan dock vara föremål för andra lagar där ditt samtycke krävs. Se vår Cookie Policy för mer information.

Om din personliga information inte är anonym, är det i vårt legitima intresse att använda dina personuppgifter på ett sådant sätt att kvaliteten på de tjänster som Ve tillhandahåller till kunderna förbättras.


Postmarknadsföring.

Ve använder information som Ve observerar om dig från dina samspel med Ve:s webbplatser, Ve:s e-postkommunikation till dig och/eller med Ve:s produkter och tjänster (se avsnittet Insikt och Analys ovan för mer information om den insamlade informationen och hur den samlas in) och/eller dina adressuppgifter, för att skicka dig marknadsföringskommunikation per post.

Vem delar Ve dina personuppgifter med för dessa ändamål?

Ve delar dina personuppgifter med en mängd olika postleverantörer från tredje part som hjälper Ve att leverera postmarknadsföringskampanjer till dig.

Vilken är Ve:s lagliga grund för behandlingen?

Om din personliga information är anonymiserad behöver Ve ingen en rättslig grund för att använda den, eftersom informationen inte längre utgör personuppgifter. Ve:s insamling och behandling av anonymiserad personlig information kan dock vara föremål för andra lagar där ditt samtycke krävs. Se vår Cookie Policy för mer information.

Om din personliga information inte är i anonymiserad form, t.ex. din postadress, är det i Ve:s berättigade intresse att använda dina personuppgifter för postmarknadsföring.


E-postmarknadsföring till nuvarande eller potentiella kunder.

Ve använder Frivilliga Uppgifter (inklusive namn och e-postadresser) för att skicka marknadsföringskommunikation via e-post, där du har samtyckt till att få sådan marknadsföringskommunikation eller där Ve har en annan laglig grund att göra det.

Ve:s e-postmarknadsföring kan innehålla personlig och icke-personlig e-postmarknadsföring. Personlig marknadsföring är marknadsföring som har specialiserats för dig. Till exempel kan Ve:s personliga e-postmarknadsföring innehålla Tjänster som Ve tycker är sannolika att tilltala dig och/eller en Kund. Icke-personifierad marknadsföring är marknadsföring om Ve:s Tjänster i allmänhet och är inte skräddarsydd för dig eller en Kund.

När Ve skickar dig personlig e-postmarknadsföring använder Ve också information som Ve observerar om dig från dina interaktioner med Vår Hemsida, med Ve:s e-postkommunikation till dig och/eller med Ve:s tjänster för att bestämma vilken typ av personlig marknadsföringskommunikation som ska skickas till dig. Se avsnittet “Insight and Analysis” ovan för mer information om den personliga information som samlats in och hur den används.

Vem delar Ve dina personuppgifter med för dessa ändamål?

Ve delar din personliga information med tredjeparts e-postmarknadsföringsleverantörer som hjälper oss att leverera våra e-postmarknadsföringskampanjer till dig.

Se även Lagring och delning av personuppgifter och överföringar utomlands i del III i denna sekretesspolicy för ytterligare information om var din personliga information lagras.

Vilken är Ve:s lagliga grund för behandlingen?

Om din personliga information är anonymiserad behöver Ve ingen laglig grund för att använda den, eftersom uppgifterna inte längre utgör personuppgifter. Ve:s insamling och användning av anonymiserad personlig information kan dock vara föremål för andra lagar där ditt samtycke krävs. Se Ve:s Cookie Policy för mer information.

Om din personliga information inte är anonymiserad, är det i Ve:s berättigade intresse att använda din personliga information för marknadsföring.

Ve skickar bara marknadsföringskommunikation via e-post där du har samtyckt till att få sådan kommunikation, eller där Ve har en annan laglig rätt att göra det.


Företagsekonomi och legala krav.

Ve använder din personliga information för följande administrativa och legala ändamål:

 • Att uppfylla Ve:s legala skyldigheter.
 • Att genomdriva våra lagliga rättigheter.
 • skydda tredje parts rättigheter, och
 • i samband med en affärsövergång som fusion, förvärv av ett annat företag eller försäljning av hela eller en del av Ve:s tillgångar.
Vem delar Ve dina personuppgifter med för dessa ändamål?

Ve kan dela din personliga information med professionella rådgivare, till exempel advokater och revisorer och/eller myndigheter.

Se även Lagring och delning av personuppgifter och överföringar utomlands i del III i denna sekretesspolicys för ytterligare information om var din personliga information lagras.

Vilken är Ve:s lagliga grund för behandlingen?

När Ve använder din personliga information i samband med en affärsövergång, verkställer våra lagliga rättigheter eller skyddar tredje parts rättigheter är det i vårt berättigade intresse att göra det.

För alla andra ändamål som beskrivs i detta avsnitt är det Ve:s rätt att använda din personliga information för att följa lagliga skyldigheter som ålagts Ve, såsom exempelvis föreläggande från domstol eller myndighet.


Del III – Allmänt

Ve:s användning av cookies och liknande teknik

Ve använder sig av vissa cookies, pixlar, beacons, loggfiler och annan teknik som används på klientwebbplatser och vår webbplats.

Se vår cookiepolicy för att få veta mer om de cookies Ve använder på klientwebbplatser och vår webbplats.

Vår Cookie Policy förklarar hur du kan hantera och ta bort cookies som relaterar till vår webbplats.


Hur man väljer bort Ve:s behandling av dina personuppgifter

I det här avsnittet beskrivs hur du kan avstå från Ve:s behandling av dina personuppgifter som samlats in i samband med dina interaktioner med Kundhemsidor, inklusive hur du kan välja Ve:s personliga annonser till dig när du besöker tredjeparts webbplatser och plattformar.

Nedan framgår olika mekanismer som du kan använda för att välja bort Ve:s behandling av dina personuppgifter när det gäller Tjänster som Ve tillhandahåller i förhållande till Kundhemsidor.

Observera att vissa av dessa mekanismer är föremål för olika begränsningar och villkor. I synnerhet kräver vissa mekanismer att Ve lägger en cookie i din webbläsare för att identifiera dig som en person som har valt bort vår behandling av dina personuppgifter. Om du rensar cookies eller återställer enhetens inställningar kan Ve inte identifiera dig som en person som har valt bort vår behandling av dina personuppgifter.

Om du avbryter användningen av de nedan angivna mekanismerna begränsar Ve vår behandling av dina personuppgifter enligt den inställning du valt, men Ve kan behålla dina personuppgifter enligt beskrivningen i denna Integritetspolicy (för mer information, se Hur länge Ve behandlar dina personuppgifter?):

Använd knapparna i denna Integritetspolicy.

Använd knapparna nedan för att avbryta vår behandling av dina personuppgifter för de ändamål som beskrivs i del I i denna sekretesspolicy.

Observera att om du väljer att avbryta vår behandling av dina personuppgifter för e-post och SMS-marknadsföring och annan kommunikation som skickas av Kunder med Ve Services, kan du fortfarande få marknadsföringskommunikation från våra kunder (med förbehåll för de val du väljer göra med var och en av dessa kunder), men dessa meddelanden kommer då inte att personifieras eller skickas av Ve. Du kan också behöva kontakta Kunder om du vill avstå från annan kommunikation som gjorts av dem eller för deras räkning.

När det är möjligt försöker Ve automatiskt länka identifierare som används i förhållande till andra enheter och webbläsare som du använder. Det kan emellertid förekomma att det inte går och du kan då behöva manuellt avstå från vår användning av din personliga information på en "enhet-för-enhet" -basis.


Radera cookies på din enhet eller webbläsare.

Ve litar på cookies och andra online-identifierare för att samla in och använda din personliga information. Du kan ta bort cookies från dina enheter och webbläsare för att förhindra att Ve samlar in data om dig och identifierar dig.

Om du avbryter Ve:s behandling av personuppgifter med hjälp av den här metoden använder Ve fortfarande personuppgifter som Ve behandlar och samlar om dig från andra enheter och/eller webbläsare, såvida du inte också tar bort cookies från alla andra enheter och/eller webbläsare som du använder. Följaktligen kan du önska att välja bort den relevanta användningen genom att använda de andra växlingsknapparna ovan.


Använd Safari-funktionen "Limit Ad Tracking".

Om du använder Safari-version 11.2 eller senare kan du hindra oss från att behandla dina personuppgifter för att visa relevant och intressebaserad annonsering för dig genom att växla inställningen "Begränsa annonsspårning" på din enhet eller dator.

På en iPhone ligger det vanligen under Inställningar> Sekretess> Annonsering.

På en dator är det normalt under Safari> Inställningar> Sekretess.


Använda IAB Europas opt-out.

Du kan välja bort vår behandling av dina personuppgifter för att visa relevant och intressebaserad annonsering till dig genom att besöka http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices. Hitta VE i listan över online online behavioural advertising companies och välj "off".


Native apps – Apple/iOS and Android.

Om du har en Apple-enhet kan du välja bort riktade annonseringstjänster genom att uppdatera till iOS 6.0 eller högre och ställa in Begränsad annonsspårning till "ON". Du kan göra det genom att klicka på Inställningar -> Allmänt -> Om -> Annonsering och byta begränsad annonsspårning till "PÅ". Våra system är utformade för att respektera ditt val och inte använda information för att ge riktade annonser när denna inställning är PÅ. Återigen bör du kontakta Apples supportwebbplatser och anvisningar för de aktuella tillämpliga inställningarna.

Om du har en Android-enhet kan du välja bort riktade annonseringstjänster genom att navigera till enhetens huvudinställningsmeny och välja "Google". Därifrån väljer du alternativet "Annonser" och väljer "Avmarkera annonsannonsering" för att inaktivera riktade annonseringstjänster.


Lagring och delning av personuppgifter och överföringar utomlands

Inom Ve-gruppen.

Ve kan dela dina personuppgifter inom Ve-gruppen, vilket innebär Ve Global UK Limited dotterbolag och det ultimata holdingbolaget och dess dotterbolag, enligt definitionen i 1159 i Storbritanniens aktiebolagslista 2006. En lista över våra koncernföretag finns tillgänglig här.

Behandlingen av dina personuppgifter regleras av ett avtal inom koncernen som innehåller överensstämmelse med EU-godkända modellklausuler i samband med överföring av personuppgifter från EES till icke-EES-jurisdiktion.


Med Microsoft Azure.

Ve lagrar data i Microsoft Azure datacenter i Europa, USA, Singapore och Ryssland. Överföringen av personuppgifter till Microsoft Azure datacenter som är belägna utanför EES regleras av ett kontrakt som innehåller EU-modellklausuler.


Med andra leverantörer och partners från tredje part.

I fall där Ve redogjort för att personuppgifter delas med en tredjeparts leverantör kan vissa av dessa leverantörer vara lokaliserade utanför den jurisdiktion där personuppgifterna samlades in, eller så kan de överföra personuppgifter till jurisdiktioner som ligger utanför jurisdiktionen där personuppgifterna samlades in.

I vissa fall kan dataskyddslagarna i dessa andra jurisdiktioner inte vara lika omfattande som de i den jurisdiktion där personuppgifterna samlades in.

Om så är fallet ska Ve vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att din personliga information behandlas säkert och i enlighet med denna sekretesspolicy och alla gällande lagar. Det kan innebära att det finns en laglig grund för överföring av personlig information utanför EES.


Hur får du tillgång till dina personuppgifter och dina andra rättigheter

Förutom din rätt avbryta vår behandling av dina personuppgifter när det gäller Tjänster som Ve tillhandahåller i förhållande till Kundhemsidor (se Hur man avstår från vår användning av din personliga information), har du följande rättigheter i relation till de personuppgifter Ve behandlar:

Din rätt till åtkomst.

Om du frågar Ve så bekräftar Ve huruvida Ve behandlar dina personuppgifter och i så fall får du en kopia av de personuppgifter som behandlas (tillsammans med vissa andra uppgifter). Om du behöver ytterligare kopior kan Ve behöva ta ut en rimlig avgift.


Din rätt till rättelse.

Om de personuppgifter Ve behandlar om dig är felaktiga eller ofullständiga, har du rätt att få det åtgärdat. Om Ve har delat dina personuppgifter med andra, så underrättar Ve dem om rättelsen där det är möjligt. På din fråga så redogör Ve också för med vilka Ve delat dina personuppgifter under förutsättning av att det är möjligt och tillåtet att göra det.


Din rätt till att raderas.

Du kan be oss att radera dina personuppgifter, till exempel när Ve inte längre behöver det eller om du tar tillbaka ditt samtycke (om tillämpligt). Om Ve har delat dina personuppgifter med andra, så underrättar Ve dem om din begäran om radering där det är möjligt. På din fråga så redogör Ve också för med vilka Ve delat dina personuppgifter under förutsättning av att det är möjligt och tillåtet att göra det.


Din rätt att begränsa behandlingen.

Du kan be oss att "blockera" eller förbjuda behandlingen av dina personuppgifter under vissa omständigheter, till exempel där du bestrider att personuppgifterna är korrekta eller motsätter oss att Ve behandlar personuppgifterna. Det kommer inte hindra oss från att lagra dina personuppgifter. Ve redovisar innan Ve lyfter några begränsningar. Om Ve har delat dina personuppgifter med andra, så underrättar Ve dem om din begäran om blockering där det är möjligt. På din fråga så redogör Ve också för med vilka Ve delat dina personuppgifter under förutsättning av att det är möjligt och tillåtet att göra det.


Din rätt till dataportabilitet.

Från och med den 25 maj 2018 har du rätt att, under vissa omständigheter, få personuppgifter som du har försett Ve med (i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format) och att återanvända det på annat håll eller att be Ve att överföra detta till en tredje part efter eget val.


Din rätt att invända.

Du kan be Ve att sluta behandla dina personuppgifter och Ve kommer att göra det om:

 • Ve förlitar sig på egna eller andras legitima intressen att behandla dina personuppgifter, förutom om Ve kan visa tvingande rättsliga grunder för behandlingen; eller
 • Ve behandlar dina personuppgifter för direktmarknadsföring.

Dina rättigheter i relation till automatiserat beslutsfattande och profilering.

Du har rätt att inte bli föremål för beslut baserade på automatisk behandling, inklusive profilering, om beslutet medför rättsverkan eller på liknande sätt påverkar dig, såvida inte sådan profilering är nödvändig för att ingå eller fullgöra ett avtal mellan dig och Ve.


Din rätt att återkalla samtycke.

Om Ve är beroende av ditt samtycke (eller uttryckligt samtycke) som vår lagliga grund för att behandla dina personuppgifter så har du rätt att återkalla samtycket när som helst.


Din rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Om du har synpunkter på Ve:s behandling av dina personuppgifter så kan du anmäla detta till Datainspektionen www.datainspektionen.se.


Hur får Ve ditt samtycke?

Om Ve:s behandling av dina personuppgifter kräver ditt samtycke kan du lämna ett sådant samtycke:

 • Vid den tidpunkten Ve samlar in dina personuppgifter enligt anvisningarna. eller
 • genom att informera Ve via e-post, post eller telefon med hjälp av kontaktuppgifterna i denna sekretesspolicy.

Tredje parts länkar och tjänster

Vår Hemsida innehåller länkar till tredje parts webbplatser och tjänster. När du använder en länk för att gå från Vår hemsida till en annan webbplats eller när du begär en tjänst från en tredje part, gäller denna Integritetspolicy inte längre (förutom om tredje parts webbplats är en Kundhemsida, i vilket fall del I i denna sekretesspolicy gäller). För mer information, klicka här.

Dina besök webläsning och interaktion på andra webbplatser eller din relation med någon annan tredjepartsleverantör är underställd den webbplatsens eller tredje parts tjänsteleverantörs egna regler och policyer.

Ve varken övervakar, kontrollerar eller godkänner någon tredje parts personuppgiftsbehandling eller integritetsnivå.

Ve råder dig att bli bekant med integritetsbestämmelserna på varje webbplats du besöker eller tredjepartsleverantör som du hanterar och att du kontakta dem om du har några frågor om deras respektive bestämmelser och praxis.


Hur länge behandlar Ve dina personuppgifter?

Beträffande personuppgifter som Ve erhåller i samband med din användning av Kundhemsidor, som beskrivs i del I i denna Integritetspolicy, klickar du här.

Ve lagrar dina kontaktuppgifter, beteendeuppgifter relaterade till dig och profildata (för mer information se del I i denna sekretesspolicy – vilka personuppgifter Ve samlar in och hur de samlas in?) Under en period av tre år från dagen för utgången av cookien som är associerad med insamlingen av sådans personuppgifter.

Se vår Cookie Policy, som förklarar när cookies som Ve använder på klientwebbplatser är inställda att upphöra.


Beträffande personuppgifter som Ve erhåller från Kunder och andra besökare på Vår Hemsida, som beskrivs i del II i denna sekretesspolicy.

I allmänhet behåller Ve inte dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka de samlades in.

Om Ve inte har en laglig skyldighet att behålla din personliga information under en längre period:

 • Behandlar VE personuppgifter som samlats in vid besök på Vår Hemsida (för ytterligare information se del II i denna sekretesspolicy - vilka personuppgifter Ve samlar in och hur de samlas in?) under en period av tre år från utgångsdatumet av cookien som är associerad med insamlingen av personuppgifterna. Se vår Cookie Policy, som förklarar när cookies som Ve använder på klientwebbplatser är inställda att upphöra.
 • Ve behandlar personuppgifter som är relevanta för vårt avtalsförhållande med en kund för tillhandahållandet av våra tjänster i sex år från dagen för leverans av våra tjänster och i enlighet med våra skyldigheter enligt GDPR (eller liknande lagstiftning över hela världen ). Ve kan då förstöra sådana filer utan vidare meddelande eller ansvar.

Om personuppgift endast är användbar under en kort period (t ex för en specifik marknadsföringskampanj) så kan Ve ta bort den i slutet av den perioden.

Om du har valt att inte ta emot marknadsföringskommunikation från Ve, så måste Ve behålla vissa personuppgifter på obestämd tid så att Ve inte skickar marknadsföringskommunikation igen.


Sekretess och säkerhet för din personliga information

Ve är mycket måna om att personuppgifter behandlas säkert och kommer att vidta rimliga försiktighetsåtgärder för att skydda dins personuppgifter från förlust, missbruk eller ändring.

Ve har infört informationssäkerhetspolicyer, regler och tekniska åtgärder för att skydda den personliga information som Ve har under vår kontroll från:

 • obehörig åtkomst
 • felaktig användning eller upplysning
 • obehörig modifiering och
 • olaglig förstörelse eller oavsiktlig förlust

Alla Ve:s anställda och personuppgiftsbiträden (dvs. de som behandlar dina personuppgifter på våra vägnar, för de ovan angivna syftena), som har tillgång till och är associerade med behandling av personuppgifter, är skyldiga att respektera sekretess beträffande alla personuppgifter som behandlas av Ve vid utförande av Ve:s Tjänster.


Branschmedlemskap och anslutningar

Ve är medlem i European Digital Advertising Alliance ("EDAA") och följer EDAA: s självreglerande principer.


Ändringar i denna sekretesspolicy

Ve kan göra ändringar i denna sekretesspolicy från tid till annan.

För att säkerställa att du alltid är medveten om hur Ve behandlar dina så kommer Ve att uppdatera denna Integritetspolicy från tid till annan för att spegla ändringar i vår behandling av dina personuppgifter. Ve kan också göra ändringar som krävs för att följa ändringar i gällande lagar eller lagstadgade krav. Ve meddelar dig via e-post om några väsentliga ändringar görs. Ve uppmanar dock dig att regelbundet granska denna Integritetspolicy för att få information om hur Ve behandlar dina personuppgifter.